Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 71
 • Chương 1: Cuộc tái ngộ giữa thiện và ác
  Chương 1: Cuộc tái ngộ giữa thiện và ác

  210

  05.06.2020
 • Chương 2: Người cộng sự ngang trái (1)
  Chương 2: Người cộng sự ngang trái (1)

  137

  05.06.2020
 • Chương 3: Người cộng sự ngang trái (2)
  Chương 3: Người cộng sự ngang trái (2)

  124

  05.06.2020
 • Chương 4: Người cộng sự ngang trái (3)
  Chương 4: Người cộng sự ngang trái (3)

  103

  05.06.2020
 • Chương 5: Bạn cùng lớp đáng ngờ (1)
  Chương 5: Bạn cùng lớp đáng ngờ (1)

  95

  05.06.2020
 • Chương 6: Bạn cùng lớp đáng ngờ (2)
  Chương 6: Bạn cùng lớp đáng ngờ (2)

  80

  05.06.2020
 • Chương 7: Bạn cùng lớp đáng ngờ (3)
  Chương 7: Bạn cùng lớp đáng ngờ (3)

  78

  05.06.2020
 • Chương 8: Bạn cùng lớp đáng ngờ (4)
  Chương 8: Bạn cùng lớp đáng ngờ (4)

  79

  05.06.2020
 • Chương 9: Bạn cùng lớp đáng ngờ (5)
  Chương 9: Bạn cùng lớp đáng ngờ (5)

  75

  05.06.2020
 • Chương 9.5: Thông tin của Musgra (1)
  Chương 9.5: Thông tin của Musgra (1)

  79

  05.06.2020
 • Chương 10: Bạn cùng lớp đáng ngờ (6)
  Chương 10: Bạn cùng lớp đáng ngờ (6)

  68

  05.06.2020
 • Chương 11: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia
  Chương 11: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia

  68

  05.06.2020
 • Chương 12: Ký ức và điều kiện của bạn bè (1)
  Chương 12: Ký ức và điều kiện của bạn bè (1)

  64

  05.06.2020
 • Chương 13: Ký ức và điều kiện của bạn bè (2)
  Chương 13: Ký ức và điều kiện của bạn bè (2)

  60

  05.06.2020
 • Chương 14: Ký ức và điều kiện của bạn bè (3)
  Chương 14: Ký ức và điều kiện của bạn bè (3)

  60

  05.06.2020
 • Chương 15: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia (2)
  Chương 15: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia (2)

  59

  05.06.2020
 • Chương 16: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (1)
  Chương 16: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (1)

  58

  05.06.2020
 • Chương 16.5: Thông tin của Musgra (2)
  Chương 16.5: Thông tin của Musgra (2)

  70

  05.06.2020
 • Chương 17: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (2)
  Chương 17: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (2)

  55

  05.06.2020
 • Chương 18: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (3)
  Chương 18: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (3)

  61

  05.06.2020
 • Chương 19: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (4)
  Chương 19: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (4)

  57

  05.06.2020
 • Chương 20: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (5)
  Chương 20: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (5)

  56

  05.06.2020
 • Chương 21: [Quá khứ] Lời tự bạch của Taaffeite (1)
  Chương 21: [Quá khứ] Lời tự bạch của Taaffeite (1)

  53

  05.06.2020
 • Chương 22: Cuộc đàm phán giữa cha và con (1)
  Chương 22: Cuộc đàm phán giữa cha và con (1)

  57

  05.06.2020
 • Chương 22.5: Thông tin của Musgra (3)
  Chương 22.5: Thông tin của Musgra (3)

  52

  05.06.2020
 • Chương 23: Cuộc đàm phán giữa cha và con (2)
  Chương 23: Cuộc đàm phán giữa cha và con (2)

  51

  05.06.2020
 • Chương 24: Ngày hội đầy cảm xúc (1)
  Chương 24: Ngày hội đầy cảm xúc (1)

  43

  05.06.2020
 • Chương 25: Ngày hội đầy cảm xúc (2)
  Chương 25: Ngày hội đầy cảm xúc (2)

  48

  05.06.2020
 • Chương 26: Ngày hội đầy cảm xúc (3)
  Chương 26: Ngày hội đầy cảm xúc (3)

  56

  05.06.2020
 • Chương 27: Ngày hội đầy cảm xúc (4)
  Chương 27: Ngày hội đầy cảm xúc (4)

  47

  05.06.2020
 • Chương 28: Ngày hội đầy cảm xúc (5)
  Chương 28: Ngày hội đầy cảm xúc (5)

  53

  05.06.2020
  20 point
 • Chương 29: Ngày hội đầy cảm xúc (6)
  Chương 29: Ngày hội đầy cảm xúc (6)

  52

  05.06.2020
  20 point
 • Chương 30: [Quá khứ] Lời tự bạch của Taaffeite (2)
  Chương 30: [Quá khứ] Lời tự bạch của Taaffeite (2)

  48

  05.06.2020
  20 point
 • Chương 31: Mảnh ghép vận mệnh (1)
  Chương 31: Mảnh ghép vận mệnh (1)

  57

  18.06.2020
  20 point
 • Chương 32: Mảnh ghép vận mệnh (2)
  Chương 32: Mảnh ghép vận mệnh (2)

  46

  25.06.2020
  20 point
 • Chương 33: Mảnh ghép vận mệnh (3)
  Chương 33: Mảnh ghép vận mệnh (3)

  50

  02.07.2020
  20 point
 • Chương 34: Mảnh ghép vận mệnh (4)
  Chương 34: Mảnh ghép vận mệnh (4)

  37

  09.07.2020
  20 point
 • Chương 35: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia (3)
  Chương 35: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia (3)

  36

  16.07.2020
  20 point
 • Chương 36: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (1)
  Chương 36: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (1)

  35

  23.07.2020
  20 point
 • Chương 37: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (2)
  Chương 37: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (2)

  39

  30.07.2020
  20 point
 • Chương 38: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (3)
  Chương 38: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (3)

  38

  06.08.2020
  20 point
 • Chương 39: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (4)
  Chương 39: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (4)

  40

  13.08.2020
  20 point
 • Chương 40: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (5)
  Chương 40: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (5)

  36

  20.08.2020
  20 point
 • Chương 41: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (6)
  Chương 41: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (6)

  38

  27.08.2020
  20 point
 • Chương 42: [Quá khứ] Hồi ức của Ambrigo (1)
  Chương 42: [Quá khứ] Hồi ức của Ambrigo (1)

  35

  03.09.2020
  20 point
 • Chương 43: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (1)
  Chương 43: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (1)

  32

  10.09.2020
  20 point
 • Chương 44: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (2)
  Chương 44: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (2)

  34

  17.09.2020
  20 point
 • Chương 45: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (3)
  Chương 45: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (3)

  29

  24.09.2020
  20 point
 • Chương 46: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (4)
  Chương 46: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (4)

  27

  01.10.2020
  20 point
 • Chương 47: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (5)
  Chương 47: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (5)

  24

  08.10.2020
  20 point
Tải ngay