Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
7 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 86
 • Ch.1: Cuộc tái ngộ giữa thiện và ác
  Ch.1: Cuộc tái ngộ giữa thiện và ác

  506

  05.06.2020
 • Ch.2: Người cộng sự ngang trái (1)
  Ch.2: Người cộng sự ngang trái (1)

  336

  05.06.2020
 • Ch.3: Người cộng sự ngang trái (2)
  Ch.3: Người cộng sự ngang trái (2)

  314

  05.06.2020
 • Ch.4: Người cộng sự ngang trái (3)
  Ch.4: Người cộng sự ngang trái (3)

  266

  05.06.2020
 • Ch.5: Bạn cùng lớp đáng ngờ (1)
  Ch.5: Bạn cùng lớp đáng ngờ (1)

  240

  05.06.2020
 • Ch.6: Bạn cùng lớp đáng ngờ (2)
  Ch.6: Bạn cùng lớp đáng ngờ (2)

  194

  05.06.2020
 • Ch.7: Bạn cùng lớp đáng ngờ (3)
  Ch.7: Bạn cùng lớp đáng ngờ (3)

  189

  05.06.2020
 • Ch.8: Bạn cùng lớp đáng ngờ (4)
  Ch.8: Bạn cùng lớp đáng ngờ (4)

  188

  05.06.2020
 • Ch.9: Bạn cùng lớp đáng ngờ (5)
  Ch.9: Bạn cùng lớp đáng ngờ (5)

  179

  05.06.2020
 • Ch.9.5: Thông tin của Musgra (1)
  Ch.9.5: Thông tin của Musgra (1)

  166

  05.06.2020
 • Ch.10: Bạn cùng lớp đáng ngờ (6)
  Ch.10: Bạn cùng lớp đáng ngờ (6)

  159

  05.06.2020
 • Ch.11: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia
  Ch.11: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia

  164

  05.06.2020
 • Ch.12: Ký ức và điều kiện của bạn bè (1)
  Ch.12: Ký ức và điều kiện của bạn bè (1)

  152

  05.06.2020
 • Ch.13: Ký ức và điều kiện của bạn bè (2)
  Ch.13: Ký ức và điều kiện của bạn bè (2)

  149

  05.06.2020
 • Ch.14: Ký ức và điều kiện của bạn bè (3)
  Ch.14: Ký ức và điều kiện của bạn bè (3)

  147

  05.06.2020
 • Ch.15: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia (2)
  Ch.15: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia (2)

  144

  05.06.2020
 • Ch.16: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (1)
  Ch.16: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (1)

  140

  05.06.2020
 • Ch.16.5: Thông tin của Musgra (2)
  Ch.16.5: Thông tin của Musgra (2)

  156

  05.06.2020
 • Ch.17: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (2)
  Ch.17: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (2)

  128

  05.06.2020
 • Ch.18: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (3)
  Ch.18: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (3)

  135

  05.06.2020
 • Ch.19: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (4)
  Ch.19: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (4)

  138

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.20: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (5)
  Ch.20: Buổi tập huấn và thích khách đến từ Đế quốc (5)

  121

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.21: [Quá khứ] Lời tự bạch của Taaffeite (1)
  Ch.21: [Quá khứ] Lời tự bạch của Taaffeite (1)

  126

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.22: Cuộc đàm phán giữa cha và con (1)
  Ch.22: Cuộc đàm phán giữa cha và con (1)

  116

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.22.5: Thông tin của Musgra (3)
  Ch.22.5: Thông tin của Musgra (3)

  106

  05.06.2020
 • Ch.23: Cuộc đàm phán giữa cha và con (2)
  Ch.23: Cuộc đàm phán giữa cha và con (2)

  111

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.24: Ngày hội đầy cảm xúc (1)
  Ch.24: Ngày hội đầy cảm xúc (1)

  101

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.25: Ngày hội đầy cảm xúc (2)
  Ch.25: Ngày hội đầy cảm xúc (2)

  101

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.26: Ngày hội đầy cảm xúc (3)
  Ch.26: Ngày hội đầy cảm xúc (3)

  107

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.27: Ngày hội đầy cảm xúc (4)
  Ch.27: Ngày hội đầy cảm xúc (4)

  93

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.28: Ngày hội đầy cảm xúc (5)
  Ch.28: Ngày hội đầy cảm xúc (5)

  103

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.29: Ngày hội đầy cảm xúc (6)
  Ch.29: Ngày hội đầy cảm xúc (6)

  103

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.30: [Quá khứ] Lời tự bạch của Taaffeite (2)
  Ch.30: [Quá khứ] Lời tự bạch của Taaffeite (2)

  92

  05.06.2020
  20 point
 • Ch.31: Mảnh ghép vận mệnh (1)
  Ch.31: Mảnh ghép vận mệnh (1)

  109

  18.06.2020
  20 point
 • Ch.32: Mảnh ghép vận mệnh (2)
  Ch.32: Mảnh ghép vận mệnh (2)

  99

  25.06.2020
  20 point
 • Ch.33: Mảnh ghép vận mệnh (3)
  Ch.33: Mảnh ghép vận mệnh (3)

  98

  02.07.2020
  20 point
 • Ch.34: Mảnh ghép vận mệnh (4)
  Ch.34: Mảnh ghép vận mệnh (4)

  81

  09.07.2020
  20 point
 • Ch.35: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia (3)
  Ch.35: [Quá khứ] Bức thư của Anh hùng Folia (3)

  82

  16.07.2020
  20 point
 • Ch.36: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (1)
  Ch.36: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (1)

  74

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.37: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (2)
  Ch.37: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (2)

  86

  30.07.2020
  20 point
 • Ch.38: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (3)
  Ch.38: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (3)

  81

  06.08.2020
  20 point
 • Ch.39: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (4)
  Ch.39: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (4)

  87

  13.08.2020
  20 point
 • Ch.40: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (5)
  Ch.40: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (5)

  87

  20.08.2020
  20 point
 • Ch.41: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (6)
  Ch.41: Điệu waltz của đêm Giáng sinh và chiến tranh (6)

  86

  27.08.2020
  20 point
 • Ch.42: [Quá khứ] Hồi ức của Ambrigo (1)
  Ch.42: [Quá khứ] Hồi ức của Ambrigo (1)

  78

  03.09.2020
  20 point
 • Ch.43: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (1)
  Ch.43: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (1)

  74

  10.09.2020
  20 point
 • Ch.44: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (2)
  Ch.44: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (2)

  78

  17.09.2020
  20 point
 • Ch.45: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (3)
  Ch.45: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (3)

  70

  24.09.2020
  20 point
 • Ch.46: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (4)
  Ch.46: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (4)

  65

  01.10.2020
  20 point
 • Ch.47: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (5)
  Ch.47: 13 hậu duệ và ánh hào quang chói lóa (5)

  62

  08.10.2020
  20 point