Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 28
 • Chương 1

  2.256

  16.10.2021
 • Chương 2

  1.996

  16.10.2021
 • Chương 3

  1.795

  16.10.2021
 • Chương 4

  1.631

  16.10.2021
 • Chương 5

  1.584

  16.10.2021
 • Chương 6

  1.598

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 7

  1.308

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 8

  1.172

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 9

  1.113

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 10

  1.023

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 11

  917

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 12

  853

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 13

  853

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 14

  859

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 15

  760

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 16

  726

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 17

  733

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 18

  865

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 19

  114

  16.10.2021
  25 coin
 • Chương 20

  98

  16.10.2021
  25 coin
 • Chương 21

  89

  24.10.2021
  25 coin
 • Chương 22

  84

  31.10.2021
  25 coin
 • Chương 23

  78

  07.11.2021
  25 coin
 • Chương 24

  76

  14.11.2021
  25 coin
 • Chương 25

  76

  21.11.2021
  25 coin
 • Chương 26

  87

  28.11.2021
  25 coin
 • Chương 27

  82

  05.12.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  132

  12.12.2021
  25 coin