Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 34
 • Chương 1

  4.253

  16.10.2021
 • Chương 2

  3.672

  16.10.2021
 • Chương 3

  3.339

  16.10.2021
 • Chương 4

  3.074

  16.10.2021
 • Chương 5

  2.852

  16.10.2021
 • Chương 6

  2.658

  16.10.2021
 • Chương 7

  2.237

  16.10.2021
 • Chương 8

  1.958

  16.10.2021
 • Chương 9

  1.837

  16.10.2021
 • Chương 10

  1.840

  16.10.2021
 • Chương 11

  1.628

  16.10.2021
 • Chương 12

  1.309

  16.10.2021
 • Chương 13

  1.071

  16.10.2021
 • Chương 14

  967

  16.10.2021
 • Chương 15

  905

  16.10.2021
 • Chương 16

  910

  16.10.2021
 • Chương 17

  831

  16.10.2021
 • Chương 18

  775

  16.10.2021
 • Chương 19

  769

  16.10.2021
 • Chương 20

  741

  16.10.2021
 • Chương 21

  750

  22.10.2021
 • Chương 22

  682

  29.10.2021
 • Chương 23

  566

  05.11.2021
 • Chương 24

  352

  06.11.2021
 • Chương 25

  25

  07.11.2021
  25 coin
 • Chương 26

  22

  08.11.2021
  25 coin
 • Chương 27

  19

  09.11.2021
  25 coin
 • Chương 28

  19

  10.11.2021
  25 coin
 • Chương 29

  17

  11.11.2021
  25 coin
 • Chương 30

  17

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 31

  14

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 32

  14

  19.11.2021
  25 coin
 • Chương 33

  11

  26.11.2021
  25 coin
 • Chương 34

  8

  03.12.2021
  25 coin