Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Chương 1

  5.609

  16.10.2021
 • Chương 2

  4.849

  16.10.2021
 • Chương 3

  4.445

  16.10.2021
 • Chương 4

  4.081

  16.10.2021
 • Chương 5

  3.821

  16.10.2021
 • Chương 6

  3.722

  16.10.2021
 • Chương 7

  3.150

  16.10.2021
 • Chương 8

  2.761

  16.10.2021
 • Chương 9

  2.601

  16.10.2021
 • Chương 10

  2.555

  16.10.2021
 • Chương 11

  2.328

  16.10.2021
 • Chương 12

  1.985

  16.10.2021
 • Chương 13

  1.736

  16.10.2021
 • Chương 14

  1.631

  16.10.2021
 • Chương 15

  1.554

  16.10.2021
 • Chương 16

  1.553

  16.10.2021
 • Chương 17

  1.471

  16.10.2021
 • Chương 18

  1.401

  16.10.2021
 • Chương 19

  1.410

  16.10.2021
 • Chương 20

  1.352

  16.10.2021
 • Chương 21

  1.360

  22.10.2021
 • Chương 22

  1.279

  29.10.2021
 • Chương 23

  1.190

  05.11.2021
 • Chương 24

  1.164

  06.11.2021
 • Chương 25

  1.084

  07.11.2021
 • Chương 26

  1.015

  08.11.2021
 • Chương 27

  977

  09.11.2021
 • Chương 28

  849

  10.11.2021
 • Chương 29

  798

  11.11.2021
 • Chương 30

  773

  12.11.2021
 • Chương 31

  749

  12.11.2021
 • Chương 32

  709

  19.11.2021
 • Chương 33

  692

  26.11.2021
 • Chương 34

  657

  03.12.2021
 • Chương 35

  622

  10.12.2021
 • Chương 36

  636

  17.12.2021
 • Chương 37

  596

  24.12.2021
 • Chương 38

  552

  31.12.2021
 • Chương 39

  548

  01.01.2022
 • Chương 40

  517

  02.01.2022
 • Chương 41

  464

  03.01.2022
 • Chương 42

  428

  04.01.2022
 • Chương 43

  372

  05.01.2022
 • Chương 44

  331

  06.01.2022
 • Chương 45

  326

  07.01.2022
 • Chương 46

  300

  07.01.2022
 • Chương 47

  315

  14.01.2022
 • Chương 48

  194

  21.01.2022
 • Chương 49

  204

  28.01.2022
 • Chương 50

  137

  04.02.2022