Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 27
 • Chương 1

  1.343

  16.10.2021
 • Chương 2

  1.130

  16.10.2021
 • Chương 3

  1.023

  16.10.2021
 • Chương 4

  906

  16.10.2021
 • Chương 5

  884

  16.10.2021
 • Chương 6

  926

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 7

  744

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 8

  645

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 9

  606

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 10

  572

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 11

  497

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 12

  435

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 13

  379

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 14

  360

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 15

  336

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 16

  296

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 17

  288

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 18

  317

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 19

  280

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 20

  296

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 21

  284

  18.10.2021
  25 point
 • Chương 22

  222

  25.10.2021
  25 point
 • Chương 23

  24

  01.11.2021
  25 coin
 • Chương 24

  23

  08.11.2021
  25 coin
 • Chương 25

  19

  15.11.2021
  25 coin
 • Chương 26

  16

  22.11.2021
  25 coin
 • Chương 27

  9

  29.11.2021
  25 coin