Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1
  Chương 1

  10.457

  26.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  7.001

  26.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  6.449

  26.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  5.648

  26.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  5.486

  26.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  5.529

  26.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  4.786

  26.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  4.644

  26.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  4.193

  26.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  4.433

  26.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  4.185

  26.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  4.046

  26.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  3.947

  26.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  4.102

  26.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  3.942

  26.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  3.978

  26.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  3.549

  26.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  4.098

  26.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  3.309

  26.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  3.269

  26.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  3.495

  26.06.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  3.015

  26.06.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  3.042

  26.06.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  2.875

  26.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  2.771

  26.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  2.372

  26.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  2.539

  26.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  2.196

  26.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  2.048

  26.06.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  2.201

  26.06.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  2.177

  03.07.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  2.047

  10.07.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  2.282

  17.07.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  2.123

  24.07.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  2.497

  31.07.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  824

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  598

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  486

  21.08.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  397

  28.08.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  359

  04.09.2020
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  292

  11.09.2020
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  239

  18.09.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  231

  25.09.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  250

  02.10.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  230

  09.10.2020
  20 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  218

  16.10.2020
  20 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  219

  23.10.2020
  20 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  207

  30.10.2020
  20 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  222

  06.11.2020
  20 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  408

  13.11.2020
  20 coin