Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1
  Chương 1

  20.523

  26.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  15.978

  26.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  15.019

  26.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  13.656

  26.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  13.181

  26.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  13.007

  26.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  11.756

  26.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  11.376

  26.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  10.573

  26.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  10.660

  26.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  9.877

  26.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  9.593

  26.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  9.283

  26.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  9.509

  26.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  9.098

  26.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  9.087

  26.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  8.463

  26.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  9.129

  26.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  8.169

  26.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  8.180

  26.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  8.384

  26.06.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  7.372

  26.06.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  7.420

  26.06.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  7.089

  26.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  6.994

  26.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  6.243

  26.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  6.622

  26.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  6.001

  26.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  5.710

  26.06.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  5.990

  26.06.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  6.038

  03.07.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  5.824

  10.07.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  6.362

  17.07.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  5.897

  24.07.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  6.893

  31.07.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  1.823

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  1.305

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  1.123

  21.08.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  952

  28.08.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  878

  04.09.2020
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  726

  11.09.2020
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  633

  18.09.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  622

  25.09.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  666

  02.10.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  612

  09.10.2020
  20 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  554

  16.10.2020
  20 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  576

  23.10.2020
  20 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  561

  30.10.2020
  20 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  591

  06.11.2020
  20 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  972

  13.11.2020
  20 coin