Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT[EVENT] ĐỢI 3 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1
  Chương 1

  6.742

  26.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  3.978

  26.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  3.628

  26.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  3.084

  26.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  3.023

  26.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  3.186

  26.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  2.716

  26.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  2.646

  26.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  2.358

  26.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  2.597

  26.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  2.464

  26.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  2.382

  26.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  2.335

  26.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  2.440

  26.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  2.381

  26.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  2.403

  26.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  2.059

  26.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  2.538

  26.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.801

  26.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.685

  26.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  1.795

  26.06.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  1.524

  26.06.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  1.541

  26.06.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  1.395

  26.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  1.293

  26.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  1.057

  26.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  1.154

  26.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  931

  26.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  850

  26.06.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  901

  26.06.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  891

  03.07.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  835

  10.07.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  918

  17.07.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  820

  24.07.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  870

  31.07.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  404

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  331

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  273

  21.08.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  221

  28.08.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  193

  04.09.2020
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  128

  11.09.2020
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  95

  18.09.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  92

  25.09.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  102

  02.10.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  84

  09.10.2020
  20 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  72

  16.10.2020
  20 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  77

  23.10.2020
  20 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  73

  30.10.2020
  20 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  70

  06.11.2020
  20 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  141

  13.11.2020
  20 coin
Tải ngay