Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 64
 • Chương 1

  29.416

  26.06.2020
 • Chương 2

  24.006

  26.06.2020
 • Chương 3

  22.725

  26.06.2020
 • Chương 4

  20.631

  26.06.2020
 • Chương 5

  19.843

  26.06.2020
 • Chương 6

  19.109

  26.06.2020
 • Chương 7

  17.447

  26.06.2020
 • Chương 8

  16.845

  26.06.2020
 • Chương 9

  15.828

  26.06.2020
 • Chương 10

  15.744

  26.06.2020
 • Chương 11

  14.704

  26.06.2020
 • Chương 12

  14.340

  26.06.2020
 • Chương 13

  13.852

  26.06.2020
 • Chương 14

  14.065

  26.06.2020
 • Chương 15

  13.586

  26.06.2020
 • Chương 16

  13.428

  26.06.2020
 • Chương 17

  12.710

  26.06.2020
 • Chương 18

  13.365

  26.06.2020
 • Chương 19

  12.353

  26.06.2020
 • Chương 20

  12.448

  26.06.2020
 • Chương 21

  13.294

  26.06.2020
 • Chương 22

  11.371

  26.06.2020
 • Chương 23

  11.189

  26.06.2020
 • Chương 24

  10.716

  26.06.2020
 • Chương 25

  10.514

  26.06.2020
 • Chương 26

  9.474

  26.06.2020
 • Chương 27

  9.871

  26.06.2020
 • Chương 28

  9.083

  26.06.2020
 • Chương 29

  8.620

  26.06.2020
 • Chương 30

  9.070

  26.06.2020
 • Chương 31

  9.207

  03.07.2020
 • Chương 32

  8.942

  10.07.2020
 • Chương 33

  9.781

  17.07.2020
 • Chương 34

  9.121

  24.07.2020
 • Chương 35

  10.394

  31.07.2020
 • Chương 36

  6.147

  07.08.2020
 • Chương 37

  5.894

  14.08.2020
 • Chương 38

  5.621

  21.08.2020
 • Chương 39

  5.221

  28.08.2020
 • Chương 40

  4.876

  04.09.2020
 • Chương 41

  4.321

  11.09.2020
 • Chương 42

  4.013

  18.09.2020
 • Chương 43

  3.864

  25.09.2020
 • Chương 44

  3.865

  02.10.2020
 • Chương 45

  3.649

  09.10.2020
 • Chương 46

  3.318

  16.10.2020
 • Chương 47

  3.123

  23.10.2020
 • Chương 48

  2.844

  30.10.2020
 • Chương 49

  2.480

  06.11.2020
 • Chương 50

  1.328

  13.11.2020
  20 coin