Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 57
 • Chương 1

  535

  02.10.2021
 • Chương 2

  460

  02.10.2021
 • Chương 3

  392

  02.10.2021
 • Chương 4

  353

  02.10.2021
 • Chương 5

  327

  02.10.2021
 • Chương 6

  316

  02.10.2021
 • Chương 7

  246

  02.10.2021
 • Chương 8

  206

  02.10.2021
 • Chương 9

  145

  02.10.2021
 • Chương 10

  115

  02.10.2021
 • Chương 11

  90

  02.10.2021
 • Chương 12

  86

  02.10.2021
 • Chương 13

  73

  02.10.2021
 • Chương 14

  68

  02.10.2021
 • Chương 15

  66

  02.10.2021
 • Chương 16

  65

  02.10.2021
 • Chương 17

  61

  02.10.2021
 • Chương 18

  59

  02.10.2021
 • Chương 19

  54

  02.10.2021
 • Chương 20

  59

  02.10.2021
 • Chương 21

  51

  02.10.2021
 • Chương 22

  50

  02.10.2021
 • Chương 23

  49

  02.10.2021
 • Chương 24

  40

  02.10.2021
 • Chương 25

  39

  02.10.2021
 • Chương 26

  43

  02.10.2021
 • Chương 27

  39

  02.10.2021
 • Chương 28

  41

  02.10.2021
 • Chương 29

  40

  02.10.2021
 • Chương 30

  42

  02.10.2021
 • Chương 31

  45

  02.10.2021
 • Chương 32

  49

  02.10.2021
 • Chương 33

  42

  02.10.2021
 • Chương 34

  40

  02.10.2021
 • Chương 35

  43

  02.10.2021
 • Chương 36

  46

  02.10.2021
 • Chương 37

  40

  02.10.2021
 • Chương 38

  41

  02.10.2021
 • Chương 39

  34

  02.10.2021
 • Chương 40

  35

  02.10.2021
 • Chương 41

  32

  03.10.2021
 • Chương 42

  33

  04.10.2021
 • Chương 43

  39

  05.10.2021
 • Chương 44

  33

  06.10.2021
 • Chương 45

  33

  07.10.2021
 • Chương 46

  35

  08.10.2021
 • Chương 47

  43

  09.10.2021
 • Chương 48

  9

  10.10.2021
  25 coin
 • Chương 49

  6

  11.10.2021
  25 coin
 • Chương 50

  4

  12.10.2021
  25 coin