Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 188
 • Chương 1

  2.495

  02.10.2021
 • Chương 2

  2.144

  02.10.2021
 • Chương 3

  1.985

  02.10.2021
 • Chương 4

  1.723

  02.10.2021
 • Chương 5

  1.630

  02.10.2021
 • Chương 6

  1.541

  02.10.2021
 • Chương 7

  1.497

  02.10.2021
 • Chương 8

  1.451

  02.10.2021
 • Chương 9

  1.631

  02.10.2021
 • Chương 10

  1.209

  02.10.2021
 • Chương 11

  953

  02.10.2021
 • Chương 12

  786

  02.10.2021
 • Chương 13

  705

  02.10.2021
 • Chương 14

  641

  02.10.2021
 • Chương 15

  589

  02.10.2021
 • Chương 16

  541

  02.10.2021
 • Chương 17

  501

  02.10.2021
 • Chương 18

  470

  02.10.2021
 • Chương 19

  456

  02.10.2021
 • Chương 20

  454

  02.10.2021
 • Chương 21

  413

  02.10.2021
 • Chương 22

  385

  02.10.2021
 • Chương 23

  371

  02.10.2021
 • Chương 24

  361

  02.10.2021
 • Chương 25

  346

  02.10.2021
 • Chương 26

  339

  02.10.2021
 • Chương 27

  320

  02.10.2021
 • Chương 28

  315

  02.10.2021
 • Chương 29

  315

  02.10.2021
 • Chương 30

  303

  02.10.2021
 • Chương 31

  299

  02.10.2021
 • Chương 32

  293

  02.10.2021
 • Chương 33

  277

  02.10.2021
 • Chương 34

  277

  02.10.2021
 • Chương 35

  267

  02.10.2021
 • Chương 36

  269

  02.10.2021
 • Chương 37

  268

  02.10.2021
 • Chương 38

  269

  02.10.2021
 • Chương 39

  236

  02.10.2021
 • Chương 40

  249

  02.10.2021
 • Chương 41

  233

  02.10.2021
 • Chương 42

  233

  02.10.2021
 • Chương 43

  227

  02.10.2021
 • Chương 44

  224

  02.10.2021
 • Chương 45

  224

  02.10.2021
 • Chương 46

  227

  02.10.2021
 • Chương 47

  216

  02.10.2021
 • Chương 48

  214

  02.10.2021
 • Chương 49

  215

  02.10.2021
 • Chương 50

  211

  02.10.2021