Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 39
 • Chương 0
  Chương 0

  4.463

  19.05.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  3.962

  19.05.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  4.122

  19.05.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  3.507

  22.05.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  2.898

  22.05.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  3.179

  22.05.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  3.051

  22.05.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  2.579

  22.05.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  2.542

  22.05.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  2.138

  22.05.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  2.087

  22.05.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  2.058

  22.05.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  2.000

  31.05.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  2.145

  07.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  2.063

  11.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.989

  18.06.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  1.524

  25.06.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  1.671

  02.07.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  1.433

  09.07.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  1.333

  16.07.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  1.236

  24.07.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  1.496

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  1.288

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  1.819

  14.08.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  546

  21.08.2020
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  316

  28.08.2020
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  357

  04.09.2020
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  239

  11.09.2020
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  213

  18.09.2020
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  188

  25.09.2020
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  175

  02.10.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  153

  09.10.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  140

  16.10.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  145

  23.10.2020
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  126

  30.10.2020
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  114

  06.11.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  140

  13.11.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  173

  20.11.2020
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  310

  27.11.2020
  25 coin