Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 39
 • Chương 0 PLUS

  10.311

  19.05.2020
 • Chương 1 PLUS

  9.852

  19.05.2020
 • Chương 2 PLUS

  9.923

  19.05.2020
 • Chương 3 PLUS

  8.852

  22.05.2020
 • Chương 4 PLUS

  7.689

  22.05.2020
 • Chương 5 PLUS

  7.919

  22.05.2020
 • Chương 6 PLUS

  8.017

  22.05.2020
 • Chương 7 PLUS

  7.019

  22.05.2020
 • Chương 8 PLUS

  6.754

  22.05.2020
 • Chương 9 PLUS

  5.920

  22.05.2020
 • Chương 10 PLUS

  5.668

  22.05.2020
 • Chương 11 PLUS

  5.457

  22.05.2020
 • Chương 12 PLUS

  5.350

  31.05.2020
 • Chương 13 PLUS

  5.666

  07.06.2020
 • Chương 14 PLUS

  5.498

  11.06.2020
 • Chương 15 PLUS

  5.697

  18.06.2020
  25 point
 • Chương 16 PLUS

  4.370

  25.06.2020
  25 point
 • Chương 17 PLUS

  4.525

  02.07.2020
  25 point
 • Chương 18 PLUS

  3.968

  09.07.2020
  25 point
 • Chương 19 PLUS

  3.767

  16.07.2020
  25 point
 • Chương 20 PLUS

  3.465

  24.07.2020
  25 point
 • Chương 21 PLUS

  4.285

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 22 PLUS

  3.787

  07.08.2020
  25 point
 • Chương 23 PLUS

  5.304

  14.08.2020
  25 point
 • Chương 24 PLUS

  1.326

  21.08.2020
  25 coin
 • Chương 25 PLUS

  769

  28.08.2020
  25 coin
 • Chương 26 PLUS

  799

  04.09.2020
  25 coin
 • Chương 27 PLUS

  572

  11.09.2020
  25 coin
 • Chương 28 PLUS

  502

  18.09.2020
  25 coin
 • Chương 29 PLUS

  485

  25.09.2020
  25 coin
 • Chương 30 PLUS

  445

  02.10.2020
  25 coin
 • Chương 31 PLUS

  412

  09.10.2020
  25 coin
 • Chương 32 PLUS

  379

  16.10.2020
  25 coin
 • Chương 33 PLUS

  359

  23.10.2020
  25 coin
 • Chương 34 PLUS

  352

  30.10.2020
  25 coin
 • Chương 35 PLUS

  337

  06.11.2020
  25 coin
 • Chương 36 PLUS

  367

  13.11.2020
  25 coin
 • Chương 37 PLUS

  504

  20.11.2020
  25 coin
 • Chương cuối PLUS

  814

  27.11.2020
  25 coin