Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE[EVENT] GIẢM GIÁ 25 COIN -> 20 COIN
Số chương hiện tại: 39
 • Chương 0
  Chương 0

  2.275

  19.05.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  1.779

  19.05.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.986

  19.05.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.572

  22.05.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.230

  22.05.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.461

  22.05.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.264

  22.05.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.009

  22.05.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.064

  22.05.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  850

  22.05.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  843

  22.05.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  881

  22.05.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  849

  31.05.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  900

  07.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  827

  11.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  782

  18.06.2020
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  586

  25.06.2020
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  655

  02.07.2020
  20 point
 • Chương 18
  Chương 18

  535

  09.07.2020
  20 point
 • Chương 19
  Chương 19

  467

  16.07.2020
  20 point
 • Chương 20
  Chương 20

  408

  24.07.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  485

  31.07.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  395

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  554

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  227

  21.08.2020
  20 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  168

  28.08.2020
  20 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  188

  04.09.2020
  20 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  135

  11.09.2020
  20 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  105

  18.09.2020
  20 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  75

  25.09.2020
  20 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  66

  02.10.2020
  20 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  54

  09.10.2020
  20 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  47

  16.10.2020
  20 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  50

  23.10.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  41

  30.10.2020
  20 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  38

  06.11.2020
  20 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  47

  13.11.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  53

  20.11.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  112

  27.11.2020
  20 coin
Tải ngay