Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua 🌟EVENT🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT
Số chương hiện tại: 86
 • Chương 1
  Chương 1

  557

  19.05.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  414

  19.05.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  373

  19.05.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  318

  23.05.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  315

  23.05.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  295

  23.05.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  286

  23.05.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  278

  23.05.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  253

  23.05.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  231

  23.05.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  206

  23.05.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  196

  23.05.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  191

  23.05.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  173

  23.05.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  190

  23.05.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  185

  23.05.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  176

  23.05.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  171

  23.05.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  163

  23.05.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  152

  23.05.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  160

  23.05.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  158

  23.05.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  149

  23.05.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  154

  23.05.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  159

  23.05.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  145

  23.05.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  148

  23.05.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  141

  23.05.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  147

  23.05.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  141

  23.05.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  155

  31.05.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  147

  07.06.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  150

  14.06.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  136

  21.06.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  144

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  133

  05.07.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  139

  12.07.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  127

  19.07.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  122

  26.07.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  114

  02.08.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  117

  09.08.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  105

  15.08.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  108

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  113

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  109

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  105

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  107

  16.08.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  111

  22.08.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  109

  23.08.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  112

  29.08.2020
  20 point