Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 30
 • Chương 1

  6.738

  25.09.2021
 • Chương 2

  6.106

  25.09.2021
 • Chương 3

  5.899

  25.09.2021
 • Chương 4

  5.533

  25.09.2021
 • Chương 5

  5.302

  25.09.2021
 • Chương 6

  4.937

  25.09.2021
 • Chương 7

  4.118

  25.09.2021
 • Chương 8

  3.702

  25.09.2021
 • Chương 9

  3.432

  25.09.2021
 • Chương 10

  3.262

  25.09.2021
 • Chương 11

  3.136

  25.09.2021
 • Chương 12

  2.936

  25.09.2021
 • Chương 13

  2.664

  25.09.2021
 • Chương 14

  2.545

  25.09.2021
 • Chương 15

  2.367

  25.09.2021
 • Chương 16

  2.158

  25.09.2021
 • Chương 17

  2.097

  25.09.2021
 • Chương 18

  1.928

  25.09.2021
 • Chương 19

  1.765

  25.09.2021
 • Chương 20

  1.360

  25.09.2021
 • Chương 21

  69

  28.09.2021
  25 coin
 • Chương 22

  64

  05.10.2021
  25 coin
 • Chương 23

  62

  12.10.2021
  25 coin
 • Chương 24

  49

  19.10.2021
  25 coin
 • Chương 25

  42

  26.10.2021
  25 coin
 • Chương 26

  44

  02.11.2021
  25 coin
 • Chương 27

  46

  09.11.2021
  25 coin
 • Chương 28

  34

  16.11.2021
  25 coin
 • Chương 29

  39

  23.11.2021
  25 coin
 • Chương 30

  32

  30.11.2021
  25 coin