Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
50 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 10 chương miễn phí, đến 31.12.2021
Số chương hiện tại: 157
 • Chương 1

  11.687

  06.06.2020
 • Chương 2

  8.646

  06.06.2020
 • Chương 3

  8.163

  06.06.2020
 • Chương 4

  7.320

  06.06.2020
 • Chương 5

  6.800

  06.06.2020
 • Chương 6

  6.557

  06.06.2020
 • Chương 7

  6.174

  06.06.2020
 • Chương 8

  6.197

  08.06.2020
 • Chương 9

  5.484

  08.06.2020
 • Chương 10

  5.512

  08.06.2020
 • Chương 11

  4.931

  08.06.2020
 • Chương 12

  5.717

  08.06.2020
 • Chương 13

  4.569

  08.06.2020
 • Chương 14

  4.780

  08.06.2020
 • Chương 15

  4.164

  08.06.2020
 • Chương 16

  4.417

  08.06.2020
 • Chương 17

  4.168

  08.06.2020
 • Chương 18

  4.216

  08.06.2020
 • Chương 19

  4.257

  08.06.2020
 • Chương 20

  4.479

  08.06.2020
 • Chương 21

  3.889

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 22

  3.892

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 23

  3.732

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 24

  4.061

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 25

  3.813

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 26

  3.693

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 27

  3.459

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 28

  3.720

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 29

  3.366

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 30

  3.371

  08.06.2020
  EVENT
 • Chương 31

  3.500

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 32

  3.046

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 33

  2.876

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 34

  2.886

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 35

  2.744

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 36

  2.966

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 37

  2.818

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 38

  2.636

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 39

  2.928

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 40

  2.659

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 41

  2.439

  12.06.2020
  25 point
 • Chương 42

  2.536

  15.06.2020
  25 point
 • Chương 43

  2.398

  19.06.2020
  25 point
 • Chương 44

  2.386

  22.06.2020
  25 point
 • Chương 45

  2.262

  26.06.2020
  25 point
 • Chương 46

  2.303

  04.07.2020
  25 point
 • Chương 47

  2.740

  04.07.2020
  25 point
 • Chương 48

  2.373

  04.07.2020
  25 point
 • Chương 49

  2.274

  04.07.2020
  25 point
 • Chương 50

  2.513

  04.07.2020
  25 point