Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
50 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE[EVENT] GIẢM GIÁ 25 COIN -> 20 COIN
Số chương hiện tại: 157
 • Chương 1
  Chương 1

  4.126

  06.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  2.124

  06.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.969

  06.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.632

  06.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.464

  06.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.604

  06.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.476

  06.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.556

  08.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.238

  08.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.360

  08.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.238

  08.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.830

  08.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.175

  08.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.312

  08.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.041

  08.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.253

  08.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  1.130

  08.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  1.143

  08.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.133

  08.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.281

  08.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  977

  08.06.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  960

  08.06.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  896

  08.06.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  1.051

  08.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  875

  08.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  880

  08.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  782

  08.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  782

  08.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  708

  08.06.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  698

  08.06.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  693

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  612

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  587

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  637

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  576

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  668

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  619

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  545

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  629

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  543

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  466

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  523

  15.06.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  469

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  468

  22.06.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  432

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  438

  04.07.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  526

  04.07.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  458

  04.07.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  437

  04.07.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  467

  04.07.2020
  20 point
Tải ngay