Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 130
 • Mở đầu

  6.466

  25.09.2021
 • Chương 1

  5.814

  25.09.2021
 • Chương 2

  5.394

  25.09.2021
 • Chương 3

  5.001

  25.09.2021
 • Chương 4

  3.995

  25.09.2021
 • Chương 5

  3.468

  25.09.2021
 • Chương 6

  2.841

  25.09.2021
 • Chương 7

  2.465

  25.09.2021
 • Chương 8

  2.152

  25.09.2021
 • Chương 9

  2.032

  25.09.2021
 • Chương 10

  1.970

  25.09.2021
 • Chương 11

  2.020

  25.09.2021
 • Chương 12

  1.812

  25.09.2021
 • Chương 13

  1.697

  25.09.2021
 • Chương 14

  1.625

  25.09.2021
 • Chương 15

  1.585

  25.09.2021
 • Chương 16

  1.520

  25.09.2021
 • Chương 17

  1.530

  25.09.2021
 • Chương 18

  1.529

  25.09.2021
 • Chương 19

  1.452

  25.09.2021
 • Chương 20

  1.388

  25.09.2021
 • Chương 21

  1.343

  25.09.2021
 • Chương 22

  1.317

  25.09.2021
 • Chương 23

  1.276

  25.09.2021
 • Chương 24

  1.303

  25.09.2021
 • Chương 25

  1.237

  25.09.2021
 • Chương 26

  1.179

  25.09.2021
 • Chương 27

  1.191

  25.09.2021
 • Chương 28

  1.152

  25.09.2021
 • Chương 29

  1.109

  25.09.2021
 • Chương 30

  1.064

  25.09.2021
 • Chương 31

  1.037

  25.09.2021
 • Chương 32

  1.116

  25.09.2021
 • Chương 33

  1.043

  25.09.2021
 • Chương 34

  1.004

  25.09.2021
 • Chương 35

  1.036

  25.09.2021
 • Chương 36

  970

  25.09.2021
 • Chương 37

  921

  25.09.2021
 • Chương 38

  924

  25.09.2021
 • Chương 39

  864

  25.09.2021
 • Chương 40

  876

  25.09.2021
 • Chương 41

  841

  25.09.2021
 • Chương 42

  820

  25.09.2021
 • Chương 43

  800

  25.09.2021
 • Chương 44

  789

  25.09.2021
 • Chương 45

  739

  25.09.2021
 • Chương 46

  733

  25.09.2021
 • Chương 47

  715

  25.09.2021
 • Chương 48

  688

  25.09.2021
 • Chương 49

  647

  25.09.2021