Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 71
 • Ch.1: Boss giả (1)
  Ch.1: Boss giả (1)

  122

  09.04.2020
 • Ch.2: Boss giả (2)
  Ch.2: Boss giả (2)

  91

  09.04.2020
 • Ch.3: Boss giả (3)
  Ch.3: Boss giả (3)

  83

  09.04.2020
 • Ch.4: Boss giả (4)
  Ch.4: Boss giả (4)

  64

  09.04.2020
 • Ch.5: Boss giả (5)
  Ch.5: Boss giả (5)

  64

  09.04.2020
 • Ch.6: Boss giả (6)
  Ch.6: Boss giả (6)

  60

  09.04.2020
 • Ch.7: Boss giả (7)
  Ch.7: Boss giả (7)

  63

  09.04.2020
 • Ch.8: Boss giả (8)
  Ch.8: Boss giả (8)

  60

  09.04.2020
 • Ch.9: Boss giả (9)
  Ch.9: Boss giả (9)

  54

  09.04.2020
 • Ch.10: Boss giả (10)
  Ch.10: Boss giả (10)

  55

  09.04.2020
 • Ch.11: Boss giả (11)
  Ch.11: Boss giả (11)

  51

  09.04.2020
 • Ch.12: Boss giả (12)
  Ch.12: Boss giả (12)

  50

  09.04.2020
 • Ch.13: Boss giả (13)
  Ch.13: Boss giả (13)

  50

  09.04.2020
 • Ch.14: Boss giả (14)
  Ch.14: Boss giả (14)

  48

  09.04.2020
 • Ch.15 Boss giả (15)
  Ch.15 Boss giả (15)

  51

  09.04.2020
 • Ch.16: Boss giả (16)
  Ch.16: Boss giả (16)

  57

  09.04.2020
 • Ch.17: Boss giả (17)
  Ch.17: Boss giả (17)

  51

  09.04.2020
 • Ch.18: Boss giả (18)
  Ch.18: Boss giả (18)

  47

  09.04.2020
 • Ch.19: Boss giả (19)
  Ch.19: Boss giả (19)

  52

  09.04.2020
 • Ch.20: Boss giả (20)
  Ch.20: Boss giả (20)

  49

  09.04.2020
 • Tập đặc biệt (1)
  Tập đặc biệt (1)

  39

  09.04.2020
 • Ch.21: Chứng minh của Boss (1)
  Ch.21: Chứng minh của Boss (1)

  46

  09.04.2020
 • Ch.22: Chứng minh của Boss (2)
  Ch.22: Chứng minh của Boss (2)

  42

  09.04.2020
 • Ch.23: Chứng minh của Boss (3)
  Ch.23: Chứng minh của Boss (3)

  38

  09.04.2020
 • Ch.24: Chứng minh của Boss (4)
  Ch.24: Chứng minh của Boss (4)

  37

  09.04.2020
 • Ch.25: Chứng minh của Boss (5)
  Ch.25: Chứng minh của Boss (5)

  38

  27.04.2020
 • Ch.26: Chứng minh của Boss (6)
  Ch.26: Chứng minh của Boss (6)

  34

  04.05.2020
 • Ch.27: Chứng minh của Boss (7)
  Ch.27: Chứng minh của Boss (7)

  33

  11.05.2020
 • Ch.28: Chứng minh của Boss (8)
  Ch.28: Chứng minh của Boss (8)

  34

  18.05.2020
 • Ch.29: Chứng minh của Boss (9)
  Ch.29: Chứng minh của Boss (9)

  34

  25.05.2020
 • Ch.30: Chứng minh của Boss (10)
  Ch.30: Chứng minh của Boss (10)

  35

  01.06.2020
  20 point
 • Ch.31: Chứng minh của Boss (11)
  Ch.31: Chứng minh của Boss (11)

  33

  08.06.2020
  20 point
 • Ch.32: Chứng minh của Boss (12)
  Ch.32: Chứng minh của Boss (12)

  28

  15.06.2020
  20 point
 • Ch.33: Chứng minh của Boss (13)
  Ch.33: Chứng minh của Boss (13)

  28

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.34: Chứng minh của Boss (14)
  Ch.34: Chứng minh của Boss (14)

  21

  29.06.2020
  20 point
 • Ch.35: Chứng minh của Boss (15)
  Ch.35: Chứng minh của Boss (15)

  25

  06.07.2020
  20 point
 • Ch.36: Chứng minh của Boss (16)
  Ch.36: Chứng minh của Boss (16)

  26

  13.07.2020
  20 point
 • Ch.37: Chứng minh của Boss (17)
  Ch.37: Chứng minh của Boss (17)

  24

  20.07.2020
  20 point
 • Ch.38: Chứng minh của Boss (18)
  Ch.38: Chứng minh của Boss (18)

  27

  27.07.2020
  20 point
 • Ch.39: Chứng minh của Boss (19)
  Ch.39: Chứng minh của Boss (19)

  25

  03.08.2020
  20 point
 • Ch.40: Chứng minh của Boss (20)
  Ch.40: Chứng minh của Boss (20)

  22

  10.08.2020
  20 point
 • Ch.41: Chứng minh của Boss (21)
  Ch.41: Chứng minh của Boss (21)

  20

  17.08.2020
  20 point
 • Ch.42: Chứng minh của Boss (22)
  Ch.42: Chứng minh của Boss (22)

  19

  24.08.2020
  20 point
 • Ch.43: Chứng minh của Boss (23)
  Ch.43: Chứng minh của Boss (23)

  18

  31.08.2020
  20 point
 • Ch.44: Chứng minh của Boss (24)
  Ch.44: Chứng minh của Boss (24)

  21

  07.09.2020
  20 point
 • Ch.45: Chứng minh của Boss (25)
  Ch.45: Chứng minh của Boss (25)

  19

  14.09.2020
  20 point
 • Ch.46: Chứng minh của Boss (26)
  Ch.46: Chứng minh của Boss (26)

  21

  21.09.2020
  20 point
 • Ch.47: Chứng minh của Boss (27)
  Ch.47: Chứng minh của Boss (27)

  21

  28.09.2020
  20 point
 • Ch.48: Chứng minh của Boss (28)
  Ch.48: Chứng minh của Boss (28)

  20

  05.10.2020
  20 point
 • Ch.49: Chứng minh của Boss (29)
  Ch.49: Chứng minh của Boss (29)

  17

  12.10.2020
  20 point
Tải ngay