Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 85
 • Ch.1: Boss giả (1)
  Ch.1: Boss giả (1)

  203

  09.04.2020
 • Ch.2: Boss giả (2)
  Ch.2: Boss giả (2)

  159

  09.04.2020
 • Ch.3: Boss giả (3)
  Ch.3: Boss giả (3)

  139

  09.04.2020
 • Ch.4: Boss giả (4)
  Ch.4: Boss giả (4)

  117

  09.04.2020
 • Ch.5: Boss giả (5)
  Ch.5: Boss giả (5)

  113

  09.04.2020
 • Ch.6: Boss giả (6)
  Ch.6: Boss giả (6)

  106

  09.04.2020
 • Ch.7: Boss giả (7)
  Ch.7: Boss giả (7)

  106

  09.04.2020
 • Ch.8: Boss giả (8)
  Ch.8: Boss giả (8)

  100

  09.04.2020
 • Ch.9: Boss giả (9)
  Ch.9: Boss giả (9)

  95

  09.04.2020
 • Ch.10: Boss giả (10)
  Ch.10: Boss giả (10)

  95

  09.04.2020
 • Ch.11: Boss giả (11)
  Ch.11: Boss giả (11)

  84

  09.04.2020
 • Ch.12: Boss giả (12)
  Ch.12: Boss giả (12)

  81

  09.04.2020
 • Ch.13: Boss giả (13)
  Ch.13: Boss giả (13)

  81

  09.04.2020
 • Ch.14: Boss giả (14)
  Ch.14: Boss giả (14)

  78

  09.04.2020
 • Ch.15 Boss giả (15)
  Ch.15 Boss giả (15)

  80

  09.04.2020
 • Ch.16: Boss giả (16)
  Ch.16: Boss giả (16)

  86

  09.04.2020
 • Ch.17: Boss giả (17)
  Ch.17: Boss giả (17)

  75

  09.04.2020
 • Ch.18: Boss giả (18)
  Ch.18: Boss giả (18)

  72

  09.04.2020
 • Ch.19: Boss giả (19)
  Ch.19: Boss giả (19)

  76

  09.04.2020
 • Ch.20: Boss giả (20)
  Ch.20: Boss giả (20)

  76

  09.04.2020
 • Tập đặc biệt (1)
  Tập đặc biệt (1)

  61

  09.04.2020
 • Ch.21: Chứng minh của Boss (1)
  Ch.21: Chứng minh của Boss (1)

  73

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.22: Chứng minh của Boss (2)
  Ch.22: Chứng minh của Boss (2)

  67

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.23: Chứng minh của Boss (3)
  Ch.23: Chứng minh của Boss (3)

  64

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.24: Chứng minh của Boss (4)
  Ch.24: Chứng minh của Boss (4)

  59

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.25: Chứng minh của Boss (5)
  Ch.25: Chứng minh của Boss (5)

  60

  27.04.2020
  20 point
 • Ch.26: Chứng minh của Boss (6)
  Ch.26: Chứng minh của Boss (6)

  55

  04.05.2020
  20 point
 • Ch.27: Chứng minh của Boss (7)
  Ch.27: Chứng minh của Boss (7)

  52

  11.05.2020
  20 point
 • Ch.28: Chứng minh của Boss (8)
  Ch.28: Chứng minh của Boss (8)

  57

  18.05.2020
  20 point
 • Ch.29: Chứng minh của Boss (9)
  Ch.29: Chứng minh của Boss (9)

  54

  25.05.2020
  20 point
 • Ch.30: Chứng minh của Boss (10)
  Ch.30: Chứng minh của Boss (10)

  56

  01.06.2020
  20 point
 • Ch.31: Chứng minh của Boss (11)
  Ch.31: Chứng minh của Boss (11)

  52

  08.06.2020
  20 point
 • Ch.32: Chứng minh của Boss (12)
  Ch.32: Chứng minh của Boss (12)

  45

  15.06.2020
  20 point
 • Ch.33: Chứng minh của Boss (13)
  Ch.33: Chứng minh của Boss (13)

  48

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.34: Chứng minh của Boss (14)
  Ch.34: Chứng minh của Boss (14)

  45

  29.06.2020
  20 point
 • Ch.35: Chứng minh của Boss (15)
  Ch.35: Chứng minh của Boss (15)

  46

  06.07.2020
  20 point
 • Ch.36: Chứng minh của Boss (16)
  Ch.36: Chứng minh của Boss (16)

  47

  13.07.2020
  20 point
 • Ch.37: Chứng minh của Boss (17)
  Ch.37: Chứng minh của Boss (17)

  44

  20.07.2020
  20 point
 • Ch.38: Chứng minh của Boss (18)
  Ch.38: Chứng minh của Boss (18)

  49

  27.07.2020
  20 point
 • Ch.39: Chứng minh của Boss (19)
  Ch.39: Chứng minh của Boss (19)

  46

  03.08.2020
  20 point
 • Ch.40: Chứng minh của Boss (20)
  Ch.40: Chứng minh của Boss (20)

  44

  10.08.2020
  20 point
 • Ch.41: Chứng minh của Boss (21)
  Ch.41: Chứng minh của Boss (21)

  39

  17.08.2020
  20 point
 • Ch.42: Chứng minh của Boss (22)
  Ch.42: Chứng minh của Boss (22)

  40

  24.08.2020
  20 point
 • Ch.43: Chứng minh của Boss (23)
  Ch.43: Chứng minh của Boss (23)

  38

  31.08.2020
  20 point
 • Ch.44: Chứng minh của Boss (24)
  Ch.44: Chứng minh của Boss (24)

  38

  07.09.2020
  20 point
 • Ch.45: Chứng minh của Boss (25)
  Ch.45: Chứng minh của Boss (25)

  37

  14.09.2020
  20 point
 • Ch.46: Chứng minh của Boss (26)
  Ch.46: Chứng minh của Boss (26)

  39

  21.09.2020
  20 point
 • Ch.47: Chứng minh của Boss (27)
  Ch.47: Chứng minh của Boss (27)

  39

  28.09.2020
  20 point
 • Ch.48: Chứng minh của Boss (28)
  Ch.48: Chứng minh của Boss (28)

  39

  05.10.2020
  20 point
 • Ch.49: Chứng minh của Boss (29)
  Ch.49: Chứng minh của Boss (29)

  37

  12.10.2020
  20 point