Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 9 chương miễn phí, đến 31.10.2021
Số chương hiện tại: 110
 • Ch.1: Boss giả (1)
  Ch.1: Boss giả (1)

  812

  09.04.2020
 • Ch.2: Boss giả (2)
  Ch.2: Boss giả (2)

  655

  09.04.2020
 • Ch.3: Boss giả (3)
  Ch.3: Boss giả (3)

  597

  09.04.2020
 • Ch.4: Boss giả (4)
  Ch.4: Boss giả (4)

  532

  09.04.2020
 • Ch.5: Boss giả (5)
  Ch.5: Boss giả (5)

  486

  09.04.2020
 • Ch.6: Boss giả (6)
  Ch.6: Boss giả (6)

  433

  09.04.2020
 • Ch.7: Boss giả (7)
  Ch.7: Boss giả (7)

  423

  09.04.2020
 • Ch.8: Boss giả (8)
  Ch.8: Boss giả (8)

  389

  09.04.2020
 • Ch.9: Boss giả (9)
  Ch.9: Boss giả (9)

  370

  09.04.2020
 • Ch.10: Boss giả (10)
  Ch.10: Boss giả (10)

  343

  09.04.2020
 • Ch.11: Boss giả (11)
  Ch.11: Boss giả (11)

  288

  09.04.2020
 • Ch.12: Boss giả (12)
  Ch.12: Boss giả (12)

  282

  09.04.2020
 • Ch.13: Boss giả (13)
  Ch.13: Boss giả (13)

  282

  09.04.2020
 • Ch.14: Boss giả (14)
  Ch.14: Boss giả (14)

  269

  09.04.2020
 • Ch.15 Boss giả (15)
  Ch.15 Boss giả (15)

  266

  09.04.2020
 • Ch.16: Boss giả (16)
  Ch.16: Boss giả (16)

  276

  09.04.2020
 • Ch.17: Boss giả (17)
  Ch.17: Boss giả (17)

  249

  09.04.2020
 • Ch.18: Boss giả (18)
  Ch.18: Boss giả (18)

  245

  09.04.2020
 • Ch.19: Boss giả (19)
  Ch.19: Boss giả (19)

  246

  09.04.2020
 • Ch.20: Boss giả (20)
  Ch.20: Boss giả (20)

  247

  09.04.2020
 • Tập đặc biệt (1)
  Tập đặc biệt (1)

  194

  09.04.2020
 • Ch.21: Chứng minh của Boss (1)
  Ch.21: Chứng minh của Boss (1)

  233

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.22: Chứng minh của Boss (2)
  Ch.22: Chứng minh của Boss (2)

  204

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.23: Chứng minh của Boss (3)
  Ch.23: Chứng minh của Boss (3)

  185

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.24: Chứng minh của Boss (4)
  Ch.24: Chứng minh của Boss (4)

  181

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.25: Chứng minh của Boss (5)
  Ch.25: Chứng minh của Boss (5)

  165

  27.04.2020
  EVENT
 • Ch.26: Chứng minh của Boss (6)
  Ch.26: Chứng minh của Boss (6)

  161

  04.05.2020
  EVENT
 • Ch.27: Chứng minh của Boss (7)
  Ch.27: Chứng minh của Boss (7)

  153

  11.05.2020
  EVENT
 • Ch.28: Chứng minh của Boss (8)
  Ch.28: Chứng minh của Boss (8)

  165

  18.05.2020
  EVENT
 • Ch.29: Chứng minh của Boss (9)
  Ch.29: Chứng minh của Boss (9)

  158

  25.05.2020
  EVENT
 • Ch.30: Chứng minh của Boss (10)
  Ch.30: Chứng minh của Boss (10)

  161

  01.06.2020
  20 point
 • Ch.31: Chứng minh của Boss (11)
  Ch.31: Chứng minh của Boss (11)

  150

  08.06.2020
  20 point
 • Ch.32: Chứng minh của Boss (12)
  Ch.32: Chứng minh của Boss (12)

  139

  15.06.2020
  20 point
 • Ch.33: Chứng minh của Boss (13)
  Ch.33: Chứng minh của Boss (13)

  137

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.34: Chứng minh của Boss (14)
  Ch.34: Chứng minh của Boss (14)

  125

  29.06.2020
  20 point
 • Ch.35: Chứng minh của Boss (15)
  Ch.35: Chứng minh của Boss (15)

  126

  06.07.2020
  20 point
 • Ch.36: Chứng minh của Boss (16)
  Ch.36: Chứng minh của Boss (16)

  123

  13.07.2020
  20 point
 • Ch.37: Chứng minh của Boss (17)
  Ch.37: Chứng minh của Boss (17)

  119

  20.07.2020
  20 point
 • Ch.38: Chứng minh của Boss (18)
  Ch.38: Chứng minh của Boss (18)

  120

  27.07.2020
  20 point
 • Ch.39: Chứng minh của Boss (19)
  Ch.39: Chứng minh của Boss (19)

  116

  03.08.2020
  20 point
 • Ch.40: Chứng minh của Boss (20)
  Ch.40: Chứng minh của Boss (20)

  117

  10.08.2020
  20 point
 • Ch.41: Chứng minh của Boss (21)
  Ch.41: Chứng minh của Boss (21)

  106

  17.08.2020
  20 point
 • Ch.42: Chứng minh của Boss (22)
  Ch.42: Chứng minh của Boss (22)

  112

  24.08.2020
  20 point
 • Ch.43: Chứng minh của Boss (23)
  Ch.43: Chứng minh của Boss (23)

  107

  31.08.2020
  20 point
 • Ch.44: Chứng minh của Boss (24)
  Ch.44: Chứng minh của Boss (24)

  99

  07.09.2020
  20 point
 • Ch.45: Chứng minh của Boss (25)
  Ch.45: Chứng minh của Boss (25)

  99

  14.09.2020
  20 point
 • Ch.46: Chứng minh của Boss (26)
  Ch.46: Chứng minh của Boss (26)

  94

  21.09.2020
  20 point
 • Ch.47: Chứng minh của Boss (27)
  Ch.47: Chứng minh của Boss (27)

  98

  28.09.2020
  20 point
 • Ch.48: Chứng minh của Boss (28)
  Ch.48: Chứng minh của Boss (28)

  99

  05.10.2020
  20 point
 • Ch.49: Chứng minh của Boss (29)
  Ch.49: Chứng minh của Boss (29)

  96

  12.10.2020
  20 point