Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 31
 • Chương 1

  4.737

  18.09.2021
 • Chương 2

  4.351

  18.09.2021
 • Chương 3

  4.094

  18.09.2021
 • Chương 4

  3.996

  18.09.2021
 • Chương 5

  3.831

  18.09.2021
 • Chương 6

  3.673

  18.09.2021
 • Chương 7

  2.887

  18.09.2021
 • Chương 8

  2.544

  18.09.2021
 • Chương 9

  2.236

  18.09.2021
 • Chương 10

  2.172

  18.09.2021
 • Chương 11

  1.903

  18.09.2021
 • Chương 12

  1.738

  18.09.2021
 • Chương 13

  1.465

  18.09.2021
 • Chương 14

  1.270

  18.09.2021
 • Chương 15

  1.133

  18.09.2021
 • Chương 16

  1.055

  18.09.2021
 • Chương 17

  933

  18.09.2021
 • Chương 18

  802

  18.09.2021
 • Chương 19

  744

  18.09.2021
 • Chương 20

  645

  18.09.2021
 • Chương 21

  292

  25.09.2021
 • Chương 22

  28

  02.10.2021
  25 coin
 • Chương 23

  26

  09.10.2021
  25 coin
 • Chương 24

  22

  16.10.2021
  25 coin
 • Chương 25

  23

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 26

  21

  30.10.2021
  25 coin
 • Chương 27

  22

  06.11.2021
  25 coin
 • Chương 28

  31

  13.11.2021
  25 coin
 • Chương 29

  25

  20.11.2021
  25 coin
 • Chương 30

  28

  27.11.2021
  25 coin
 • Chương 31 UP

  16

  04.12.2021
  25 coin