Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 72
 • Ch.1: Ảo ảnh đêm nay (1)
  Ch.1: Ảo ảnh đêm nay (1)

  44

  06.05.2020
 • Ch.2: Ảo ảnh đêm nay (2)
  Ch.2: Ảo ảnh đêm nay (2)

  35

  06.05.2020
 • Ch.3: Thủ lĩnh yêu quái núi Shinonome (1)
  Ch.3: Thủ lĩnh yêu quái núi Shinonome (1)

  25

  06.05.2020
 • Ch.4: Thủ lĩnh yêu quái núi Shinonome (2)
  Ch.4: Thủ lĩnh yêu quái núi Shinonome (2)

  21

  09.05.2020
 • Ch.5: Thủ lĩnh yêu quái núi Shinonome (3)
  Ch.5: Thủ lĩnh yêu quái núi Shinonome (3)

  27

  09.05.2020
 • Ch.6: Sự quan tâm bất ngờ
  Ch.6: Sự quan tâm bất ngờ

  26

  09.05.2020
 • Ch.7: Tai họa
  Ch.7: Tai họa

  23

  09.05.2020
 • Ch.8: Còn hơn chống đẩy
  Ch.8: Còn hơn chống đẩy

  23

  09.05.2020
 • Ch.9: Lung Mục
  Ch.9: Lung Mục

  24

  09.05.2020
 • Ch.10: Hibachi
  Ch.10: Hibachi

  21

  09.05.2020
 • Ch.11: Trò chuyện
  Ch.11: Trò chuyện

  22

  09.05.2020
 • Ch.12: Tiếng chân của bóng tối
  Ch.12: Tiếng chân của bóng tối

  26

  09.05.2020
 • Ch.13: Bông hoa dành tặng người (1)
  Ch.13: Bông hoa dành tặng người (1)

  20

  09.05.2020
 • Ch.14: Bông hoa dành tặng người (2)
  Ch.14: Bông hoa dành tặng người (2)

  20

  09.05.2020
 • Ch.15: Bông hoa dành tặng người (3)
  Ch.15: Bông hoa dành tặng người (3)

  18

  09.05.2020
 • Ch.16: Bông hoa dành tặng người (4)
  Ch.16: Bông hoa dành tặng người (4)

  18

  09.05.2020
 • Ch.17: Bông hoa dành tặng người (5)
  Ch.17: Bông hoa dành tặng người (5)

  18

  09.05.2020
 • Ch.18: Bông hoa dành tặng người (6)
  Ch.18: Bông hoa dành tặng người (6)

  18

  09.05.2020
 • Ch.19: Bông hoa dành tặng người (7)
  Ch.19: Bông hoa dành tặng người (7)

  18

  09.05.2020
 • Ch.20: Bông hoa dành tặng người (8)
  Ch.20: Bông hoa dành tặng người (8)

  18

  09.05.2020
 • Ch.21: Bông hoa dành tặng người (9)
  Ch.21: Bông hoa dành tặng người (9)

  18

  09.05.2020
 • Ch.22: Bông hoa dành tặng người (10)
  Ch.22: Bông hoa dành tặng người (10)

  22

  09.05.2020
 • Ch.23: Bông hoa dành tặng người (11)
  Ch.23: Bông hoa dành tặng người (11)

  22

  09.05.2020
 • Ch.24: Bông hoa dành tặng người (12)
  Ch.24: Bông hoa dành tặng người (12)

  23

  09.05.2020
 • Ch.25: Bông hoa dành tặng người (13)
  Ch.25: Bông hoa dành tặng người (13)

  21

  09.05.2020
 • Ch.26: Bông hoa dành tặng người (14)
  Ch.26: Bông hoa dành tặng người (14)

  24

  09.05.2020
 • Ch.27: Ác ý
  Ch.27: Ác ý

  20

  09.05.2020
 • Ch.28: Xin hãy ra lệnh cho chúng tôi
  Ch.28: Xin hãy ra lệnh cho chúng tôi

  20

  09.05.2020
 • Ch.29: Lời khuyên
  Ch.29: Lời khuyên

  22

  09.05.2020
 • Ch.30: Cái bóng (1)
  Ch.30: Cái bóng (1)

  20

  09.05.2020
 • Ch.31: Cái bóng (2)
  Ch.31: Cái bóng (2)

  20

  16.05.2020
  20 point
 • Ch.32: Cái bóng (3)
  Ch.32: Cái bóng (3)

  17

  23.05.2020
  20 point
 • Ch.33: Cái bóng (4)
  Ch.33: Cái bóng (4)

  16

  30.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Cái bóng (5)
  Ch.34: Cái bóng (5)

  13

  06.06.2020
  20 point
 • Ch.35: Cái bóng (6)
  Ch.35: Cái bóng (6)

  16

  13.06.2020
  20 point
 • Ch.36: Cái bóng (7)
  Ch.36: Cái bóng (7)

  14

  20.06.2020
  20 point
 • Ch.37: Tìm nơi trú ẩn
  Ch.37: Tìm nơi trú ẩn

  12

  27.06.2020
  20 point
 • Ch.38: Chủ nhân ngây thơ
  Ch.38: Chủ nhân ngây thơ

  11

  04.07.2020
  20 point
 • Ch.39: Ta muốn chúng ta là bạn bè
  Ch.39: Ta muốn chúng ta là bạn bè

  9

  11.07.2020
  20 point
 • Ch.40: Trò chơi giả bộ
  Ch.40: Trò chơi giả bộ

  7

  18.07.2020
  20 point
 • Ch.41: Thật ngu ngốc
  Ch.41: Thật ngu ngốc

  6

  25.07.2020
  20 point
 • Ch.42: Kế thừa
  Ch.42: Kế thừa

  10

  01.08.2020
  20 point
 • Ch.43: Ngươi không hiểu
  Ch.43: Ngươi không hiểu

  8

  08.08.2020
  20 point
 • Ch.44: Đối thủ luyện tập
  Ch.44: Đối thủ luyện tập

  7

  15.08.2020
  20 point
 • Ch.45: Trước mộ
  Ch.45: Trước mộ

  8

  22.08.2020
  20 point
 • Ch.46: Đôi cánh (1)
  Ch.46: Đôi cánh (1)

  8

  29.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Đôi cánh (2)
  Ch.47: Đôi cánh (2)

  6

  05.09.2020
  20 point
 • Ch.48: Đôi cánh (3)
  Ch.48: Đôi cánh (3)

  6

  12.09.2020
  20 point
 • Ch.49: Đôi cánh (4)
  Ch.49: Đôi cánh (4)

  6

  19.09.2020
  20 point
 • Ch.50: Đôi cánh (5)
  Ch.50: Đôi cánh (5)

  5

  26.09.2020
  20 point
Tải ngay