Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 80
 • Chương 1

  1.322

  18.09.2021
 • Chương 2

  1.162

  18.09.2021
 • Chương 3

  1.058

  18.09.2021
 • Chương 4

  957

  18.09.2021
 • Chương 5

  902

  18.09.2021
 • Chương 6

  848

  18.09.2021
 • Chương 7

  707

  18.09.2021
 • Chương 8

  595

  18.09.2021
 • Chương 9

  453

  18.09.2021
 • Chương 10

  374

  18.09.2021
 • Chương 11

  323

  18.09.2021
 • Chương 12

  309

  18.09.2021
 • Chương 13

  295

  18.09.2021
 • Chương 14

  266

  18.09.2021
 • Chương 15

  256

  18.09.2021
 • Chương 16

  236

  18.09.2021
 • Chương 17

  219

  18.09.2021
 • Chương 18

  208

  18.09.2021
 • Chương 19

  209

  18.09.2021
 • Chương 20

  206

  18.09.2021
 • Chương 21

  185

  18.09.2021
 • Chương 22

  172

  18.09.2021
 • Chương 23

  164

  18.09.2021
 • Chương 24

  172

  18.09.2021
 • Chương 25

  163

  18.09.2021
 • Chương 26

  162

  18.09.2021
 • Chương 27

  158

  18.09.2021
 • Chương 28

  188

  18.09.2021
 • Chương 29

  154

  18.09.2021
 • Chương 30

  154

  18.09.2021
 • Chương 31

  146

  18.09.2021
 • Chương 32

  145

  18.09.2021
 • Chương 33

  136

  18.09.2021
 • Chương 34

  143

  18.09.2021
 • Chương 35

  142

  18.09.2021
 • Chương 36

  136

  18.09.2021
 • Chương 37

  128

  18.09.2021
 • Chương 38

  129

  18.09.2021
 • Chương 39

  120

  18.09.2021
 • Chương 40

  111

  18.09.2021
 • Chương 41

  113

  19.09.2021
 • Chương 42

  106

  20.09.2021
 • Chương 43

  103

  21.09.2021
 • Chương 44

  100

  22.09.2021
 • Chương 45

  97

  23.09.2021
 • Chương 46

  94

  24.09.2021
 • Chương 47

  95

  25.09.2021
 • Chương 48

  94

  26.09.2021
 • Chương 49

  89

  27.09.2021
 • Chương 50

  93

  28.09.2021