Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 158
 • Chương 1

  13.360

  18.09.2021
 • Chương 2

  12.035

  18.09.2021
 • Chương 3

  11.503

  18.09.2021
 • Chương 4

  10.224

  18.09.2021
 • Chương 5

  8.364

  18.09.2021
 • Chương 6

  7.371

  18.09.2021
 • Chương 7

  6.787

  18.09.2021
 • Chương 8

  6.277

  18.09.2021
 • Chương 9

  6.194

  18.09.2021
 • Chương 10

  5.854

  18.09.2021
 • Chương 11

  5.988

  18.09.2021
 • Chương 12

  5.218

  18.09.2021
 • Chương 13

  4.921

  18.09.2021
 • Chương 14

  4.583

  18.09.2021
 • Chương 15

  4.588

  18.09.2021
 • Chương 16

  4.220

  18.09.2021
 • Chương 17

  4.079

  18.09.2021
 • Chương 18

  3.916

  18.09.2021
 • Chương 19

  3.669

  18.09.2021
 • Chương 20

  3.612

  18.09.2021
 • Chương 21

  3.530

  18.09.2021
 • Chương 22

  3.489

  18.09.2021
 • Chương 23

  3.466

  18.09.2021
 • Chương 24

  3.467

  18.09.2021
 • Chương 25

  3.261

  18.09.2021
 • Chương 26

  3.200

  18.09.2021
 • Chương 27

  3.109

  18.09.2021
 • Chương 28

  3.115

  18.09.2021
 • Chương 29

  2.968

  18.09.2021
 • Chương 30

  2.994

  18.09.2021
 • Chương 31

  2.837

  18.09.2021
 • Chương 32

  2.758

  18.09.2021
 • Chương 33

  2.806

  18.09.2021
 • Chương 34

  2.752

  18.09.2021
 • Chương 35

  2.590

  18.09.2021
 • Chương 36

  2.551

  18.09.2021
 • Chương 37

  2.438

  18.09.2021
 • Chương 38

  2.440

  18.09.2021
 • Chương 39

  2.415

  18.09.2021
 • Chương 40

  2.379

  18.09.2021
 • Chương 41

  2.297

  18.09.2021
 • Chương 42

  2.281

  18.09.2021
 • Chương 43

  2.215

  18.09.2021
 • Chương 44

  2.186

  18.09.2021
 • Chương 45

  2.115

  18.09.2021
 • Chương 46

  2.186

  18.09.2021
 • Chương 47

  2.090

  18.09.2021
 • Chương 48

  2.010

  18.09.2021
 • Chương 49

  1.948

  18.09.2021
 • Chương 50

  2.071

  18.09.2021