Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 64
 • Chương 1
  Chương 1

  556

  22.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  447

  22.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  454

  22.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  408

  24.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  392

  24.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  413

  24.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  397

  24.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  374

  24.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  338

  24.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  330

  24.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  303

  24.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  293

  24.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  309

  24.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  295

  24.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  323

  24.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  312

  24.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  273

  24.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  272

  24.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  275

  01.05.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  245

  08.05.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  279

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  251

  22.05.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  265

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  316

  05.06.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  355

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  416

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  313

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  255

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  252

  10.07.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  237

  31.07.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  234

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  196

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  198

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  188

  28.08.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  176

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  171

  11.09.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  163

  18.09.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  159

  25.09.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  163

  02.10.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  166

  30.10.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  159

  06.11.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  162

  13.11.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  179

  20.11.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  237

  27.11.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  168

  04.12.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  142

  11.12.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  128

  18.12.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  115

  25.12.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  125

  01.01.2021
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  188

  08.01.2021
  20 point