Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 52
 • Chương 1
  Chương 1

  187

  22.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  153

  22.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  175

  22.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  155

  24.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  152

  24.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  175

  24.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  164

  24.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  158

  24.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  147

  24.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  136

  24.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  129

  24.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  124

  24.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  139

  24.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  124

  24.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  136

  24.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  133

  24.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  112

  24.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  110

  24.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  110

  01.05.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  99

  08.05.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  106

  15.05.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  101

  22.05.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  109

  29.05.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  137

  05.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  148

  12.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  170

  19.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  140

  26.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  108

  03.07.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  103

  10.07.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  102

  31.07.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  94

  07.08.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  75

  14.08.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  76

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  59

  28.08.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  55

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  56

  11.09.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  50

  18.09.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  48

  25.09.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  51

  02.10.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  51

  30.10.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  50

  06.11.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  50

  13.11.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  58

  20.11.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  61

  27.11.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  45

  04.12.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  44

  11.12.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  5

  18.12.2020
  20 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  3

  25.12.2020
  20 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  4

  01.01.2021
  20 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  4

  08.01.2021
  20 coin
Tải ngay