Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
40 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 146
 • Mở đầu

  16.849

  11.09.2021
 • Chương 1

  15.107

  11.09.2021
 • Chương 2

  14.203

  11.09.2021
 • Chương 3

  11.884

  11.09.2021
 • Chương 4

  9.153

  11.09.2021
 • Chương 5

  7.767

  11.09.2021
 • Chương 6

  7.050

  11.09.2021
 • Chương 7

  6.816

  11.09.2021
 • Chương 8

  6.370

  11.09.2021
 • Chương 9

  6.043

  11.09.2021
 • Chương 10

  6.043

  11.09.2021
 • Chương 11

  6.037

  11.09.2021
 • Chương 12

  5.203

  11.09.2021
 • Chương 13

  4.873

  11.09.2021
 • Chương 14

  4.687

  11.09.2021
 • Chương 15

  4.417

  11.09.2021
 • Chương 16

  4.307

  11.09.2021
 • Chương 17

  4.193

  11.09.2021
 • Chương 18

  3.990

  11.09.2021
 • Chương 19

  3.920

  11.09.2021
 • Chương 20

  3.909

  11.09.2021
 • Chương 21

  3.671

  11.09.2021
 • Chương 22

  3.465

  11.09.2021
 • Chương 23

  3.494

  11.09.2021
 • Chương 24

  3.366

  11.09.2021
 • Chương 25

  3.330

  11.09.2021
 • Chương 26

  3.273

  11.09.2021
 • Chương 27

  3.099

  11.09.2021
 • Chương 28

  3.028

  11.09.2021
 • Chương 29

  2.979

  11.09.2021
 • Chương 30

  2.957

  11.09.2021
 • Chương 31

  2.901

  11.09.2021
 • Chương 32

  2.995

  11.09.2021
 • Chương 33

  3.044

  11.09.2021
 • Chương 34

  2.841

  11.09.2021
 • Chương 35

  2.753

  11.09.2021
 • Chương 36

  2.700

  11.09.2021
 • Chương 37

  2.763

  11.09.2021
 • Chương 38

  3.058

  11.09.2021
 • Chương 39

  3.212

  11.09.2021
 • Chương 40

  3.229

  11.09.2021
 • Chương 41

  3.123

  11.09.2021
 • Chương 42

  3.166

  11.09.2021
 • Chương 43

  3.562

  11.09.2021
 • Chương 44

  3.558

  11.09.2021
 • Chương 45

  3.498

  11.09.2021
 • Chương 46

  3.228

  11.09.2021
 • Chương 47

  3.154

  11.09.2021
 • Chương 48

  3.387

  11.09.2021
 • Chương 49

  3.203

  11.09.2021