Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 10h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 10h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 75
 • Phần 1 Chương 0: Mở đầu câu chuyện
  Phần 1 Chương 0: Mở đầu câu chuyện

  122

  22.04.2020
 • Phần 1 Chương 1: Viện Woo Hwa (1)
  Phần 1 Chương 1: Viện Woo Hwa (1)

  86

  22.04.2020
 • Phần 1 Chương 2: Viện Woo Hwa (2)
  Phần 1 Chương 2: Viện Woo Hwa (2)

  66

  22.04.2020
 • Phần 1 Chương 3: Viện Woo Hwa (3)
  Phần 1 Chương 3: Viện Woo Hwa (3)

  64

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 4: Cơn khát (1)
  Phần 1 Chương 4: Cơn khát (1)

  60

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 5: Cơn khát (2)
  Phần 1 Chương 5: Cơn khát (2)

  47

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 6: Cơn khát (3)
  Phần 1 Chương 6: Cơn khát (3)

  52

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 7: Cơn khát (4)
  Phần 1 Chương 7: Cơn khát (4)

  47

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 8: Cơn khát (5)
  Phần 1 Chương 8: Cơn khát (5)

  47

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 9: Cơn khát (6)
  Phần 1 Chương 9: Cơn khát (6)

  51

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 10: Cơn khát (7)
  Phần 1 Chương 10: Cơn khát (7)

  44

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 11: Cơn khát (8)
  Phần 1 Chương 11: Cơn khát (8)

  50

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 12: Cơn khát (9)
  Phần 1 Chương 12: Cơn khát (9)

  47

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 13: Cơn khát (10)
  Phần 1 Chương 13: Cơn khát (10)

  39

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 14: Cơn khát (Hồi kết)
  Phần 1 Chương 14: Cơn khát (Hồi kết)

  45

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 15: Vị khách (1)
  Phần 1 Chương 15: Vị khách (1)

  55

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 16: Vị khách (2)
  Phần 1 Chương 16: Vị khách (2)

  47

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 17: Vị khách (3)
  Phần 1 Chương 17: Vị khách (3)

  43

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 18: Vị khách (Hồi kết)
  Phần 1 Chương 18: Vị khách (Hồi kết)

  44

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 19: Đánh thức Khánh Điểu (1)
  Phần 1 Chương 19: Đánh thức Khánh Điểu (1)

  39

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 20: Đánh thức Khánh Điểu (2)
  Phần 1 Chương 20: Đánh thức Khánh Điểu (2)

  40

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 21: Đánh thức Khánh Điểu (3)
  Phần 1 Chương 21: Đánh thức Khánh Điểu (3)

  40

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 22: Đánh thức Khánh Điểu (4)
  Phần 1 Chương 22: Đánh thức Khánh Điểu (4)

  40

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 23: Đánh thức Khánh Điểu (5)
  Phần 1 Chương 23: Đánh thức Khánh Điểu (5)

  39

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 24: Đánh thức Khánh Điểu (6)
  Phần 1 Chương 24: Đánh thức Khánh Điểu (6)

  41

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 25: Đánh thức Khánh Điểu (7)
  Phần 1 Chương 25: Đánh thức Khánh Điểu (7)

  40

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 26: Đánh thức Khánh Điểu (8)
  Phần 1 Chương 26: Đánh thức Khánh Điểu (8)

  41

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 27: Đánh thức Khánh Điểu (Hồi kết)
  Phần 1 Chương 27: Đánh thức Khánh Điểu (Hồi kết)

  40

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 27.5: [Ngoại truyện] Lại đây nào (Thượng)
  Phần 1 Chương 27.5: [Ngoại truyện] Lại đây nào (Thượng)

  37

  24.04.2020
 • Phần 1 Chương 27.6: [Ngoại truyện] Lại đây nào (Hạ)
  Phần 1 Chương 27.6: [Ngoại truyện] Lại đây nào (Hạ)

  34

  24.04.2020
 • Phần 2 Chương 1: Giả vờ
  Phần 2 Chương 1: Giả vờ

  40

  30.04.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 2: Hội nghị Trưởng lão
  Phần 2 Chương 2: Hội nghị Trưởng lão

  42

  07.05.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 3: Kén tằm (1)
  Phần 2 Chương 3: Kén tằm (1)

  38

  14.05.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 4: Kén tằm (2)
  Phần 2 Chương 4: Kén tằm (2)

  35

  21.05.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 5: Kén tằm (3)
  Phần 2 Chương 5: Kén tằm (3)

  38

  28.05.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 6: Kén tằm (4)
  Phần 2 Chương 6: Kén tằm (4)

  27

  04.06.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 7: Kén tằm (5)
  Phần 2 Chương 7: Kén tằm (5)

  26

  11.06.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 8: Kén tằm (Hồi kết)
  Phần 2 Chương 8: Kén tằm (Hồi kết)

  28

  18.06.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 9: Thợ săn (1)
  Phần 2 Chương 9: Thợ săn (1)

  25

  25.06.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 10: Thợ săn (2)
  Phần 2 Chương 10: Thợ săn (2)

  24

  02.07.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 11: Thợ săn (3)
  Phần 2 Chương 11: Thợ săn (3)

  22

  09.07.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 12: Thợ săn (4)
  Phần 2 Chương 12: Thợ săn (4)

  22

  16.07.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 13: Thợ săn (5)
  Phần 2 Chương 13: Thợ săn (5)

  23

  23.07.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 14: Thợ săn (6)
  Phần 2 Chương 14: Thợ săn (6)

  23

  30.07.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 15: Thợ săn (7)
  Phần 2 Chương 15: Thợ săn (7)

  21

  06.08.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 16: Thợ săn (Hồi kết)
  Phần 2 Chương 16: Thợ săn (Hồi kết)

  20

  13.08.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 17: Thung lũng hình nhân sư (1)
  Phần 2 Chương 17: Thung lũng hình nhân sư (1)

  22

  20.08.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 18: Thung lũng hình nhân sư (2)
  Phần 2 Chương 18: Thung lũng hình nhân sư (2)

  20

  27.08.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 19: Thung lũng hình nhân sư (3)
  Phần 2 Chương 19: Thung lũng hình nhân sư (3)

  22

  03.09.2020
  20 point
 • Phần 2 Chương 20: Thung lũng hình nhân sư (4)
  Phần 2 Chương 20: Thung lũng hình nhân sư (4)

  21

  10.09.2020
  20 point
Tải ngay