Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1

  4.362

  28.04.2020
 • Chương 2

  3.845

  28.04.2020
 • Chương 3

  3.460

  28.04.2020
 • Chương 4

  3.146

  02.05.2020
 • Chương 5

  3.064

  02.05.2020
 • Chương 6

  2.898

  02.05.2020
 • Chương 7

  2.739

  02.05.2020
 • Chương 8

  2.628

  02.05.2020
 • Chương 9

  2.584

  02.05.2020
 • Chương 10

  2.575

  02.05.2020
 • Chương 11

  2.484

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 12

  2.083

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 13

  1.981

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 14

  1.946

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 15

  1.803

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 16

  1.801

  07.05.2020
  20 point
 • Chương 17

  1.767

  14.05.2020
  20 point
 • Chương 18

  1.674

  21.05.2020
  20 point
 • Chương 19

  1.649

  28.05.2020
  20 point
 • Chương 20

  1.634

  04.06.2020
  20 point
 • Chương 21

  1.561

  11.06.2020
  20 point
 • Chương 22

  1.465

  18.06.2020
  20 point
 • Chương 23

  1.433

  25.06.2020
  20 point
 • Chương 24

  1.474

  02.07.2020
  20 point
 • Chương 25

  1.444

  09.07.2020
  20 point
 • Chương 26

  1.460

  16.07.2020
  20 point
 • Chương 27

  1.500

  23.07.2020
  20 point
 • Chương 28

  1.451

  30.07.2020
  20 point
 • Chương 29

  1.458

  06.08.2020
  20 point
 • Chương 30

  1.408

  13.08.2020
  20 point
 • Chương 31

  1.580

  20.08.2020
  20 point
 • Chương 32

  1.046

  27.08.2020
  20 point
 • Chương 33

  987

  03.09.2020
  20 point
 • Chương 34

  935

  10.09.2020
  20 point
 • Chương 35

  931

  17.09.2020
  20 point
 • Chương 36

  778

  24.09.2020
  20 point
 • Chương 37

  730

  01.10.2020
  20 point
 • Chương 38

  691

  29.10.2020
  20 point
 • Chương 39

  680

  05.11.2020
  20 point
 • Chương 40

  270

  12.11.2020
  20 coin
 • Chương cuối

  343

  19.11.2020
  20 coin
 • Lời tựa

  926

  26.11.2020
 • Ngoại truyện 1

  124

  04.11.2021
  20 coin
 • Ngoại truyện 2

  102

  11.11.2021
  20 coin
 • Ngoại truyện 3

  84

  18.11.2021
  20 coin
 • Ngoại truyện 4

  87

  25.11.2021
  20 coin
 • Ngoại truyện 5

  75

  16.12.2021
  20 coin
 • Ngoại truyện 6

  64

  23.12.2021
  20 coin
 • Ngoại truyện 7

  47

  30.12.2021
  20 coin
 • Ngoại truyện 8

  49

  06.01.2022
  20 coin