Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 42
 • Chương 1
  Chương 1

  388

  28.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  327

  28.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  273

  28.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  244

  02.05.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  250

  02.05.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  246

  02.05.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  224

  02.05.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  204

  02.05.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  211

  02.05.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  223

  02.05.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  198

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 12
  Chương 12

  185

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 13
  Chương 13

  202

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 14
  Chương 14

  194

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 15
  Chương 15

  163

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  179

  07.05.2020
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  184

  14.05.2020
  20 point
 • Chương 18
  Chương 18

  153

  21.05.2020
  20 point
 • Chương 19
  Chương 19

  155

  28.05.2020
  20 point
 • Chương 20
  Chương 20

  139

  04.06.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  141

  11.06.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  127

  18.06.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  117

  25.06.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  135

  02.07.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  129

  09.07.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  132

  16.07.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  145

  23.07.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  117

  30.07.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  139

  06.08.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  126

  13.08.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  125

  20.08.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  56

  27.08.2020
  20 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  41

  03.09.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  40

  10.09.2020
  20 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  28

  17.09.2020
  20 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  20

  24.09.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  18

  01.10.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  19

  29.10.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  20

  05.11.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  14

  12.11.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  31

  19.11.2020
  20 coin
 • Lời tựa
  Lời tựa

  81

  26.11.2020
Tải ngay