Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 61
 • Chương 1

  3.491

  04.09.2021
 • Chương 2

  3.133

  04.09.2021
 • Chương 3

  2.836

  04.09.2021
 • Chương 4

  2.611

  04.09.2021
 • Chương 5

  2.441

  04.09.2021
 • Chương 6

  2.296

  04.09.2021
 • Chương 7

  1.873

  04.09.2021
 • Chương 8

  1.601

  04.09.2021
 • Chương 9

  1.402

  04.09.2021
 • Chương 10

  1.239

  04.09.2021
 • Chương 11

  1.103

  04.09.2021
 • Chương 12

  1.034

  04.09.2021
 • Chương 13

  990

  04.09.2021
 • Chương 14

  939

  04.09.2021
 • Chương 15

  977

  04.09.2021
 • Chương 16

  875

  04.09.2021
 • Chương 17

  874

  04.09.2021
 • Chương 18

  828

  04.09.2021
 • Chương 19

  772

  04.09.2021
 • Chương 20

  747

  04.09.2021
 • Chương 21

  711

  04.09.2021
 • Chương 22

  712

  04.09.2021
 • Chương 23

  681

  04.09.2021
 • Chương 24

  659

  04.09.2021
 • Chương 25

  657

  04.09.2021
 • Chương 26

  773

  04.09.2021
 • Chương 27

  986

  04.09.2021
 • Chương 28

  797

  04.09.2021
 • Chương 29

  704

  04.09.2021
 • Chương 30

  746

  04.09.2021
 • Chương 31

  672

  04.09.2021
 • Chương 32

  638

  04.09.2021
 • Chương 33

  626

  04.09.2021
 • Chương 34

  602

  04.09.2021
 • Chương 35

  587

  04.09.2021
 • Chương 36

  564

  04.09.2021
 • Chương 37

  552

  04.09.2021
 • Chương 38

  519

  04.09.2021
 • Chương 39

  580

  04.09.2021
 • Chương 40

  484

  04.09.2021
 • Chương 41

  465

  11.09.2021
 • Chương 42

  541

  18.09.2021
 • Chương 43

  437

  25.09.2021
 • Chương 44

  427

  02.10.2021
 • Chương 45

  418

  09.10.2021
 • Chương 46

  437

  16.10.2021
 • Chương 47

  307

  23.10.2021
  25 coin
 • Chương 48

  287

  30.10.2021
  25 coin
 • Chương 49

  300

  06.11.2021
  25 coin
 • Chương 50

  293

  13.11.2021
  25 coin