Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 42
 • Chương 1
  Chương 1

  2.206

  04.09.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.960

  04.09.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.769

  04.09.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.624

  04.09.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.511

  04.09.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.425

  04.09.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  1.170

  04.09.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.019

  04.09.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  850

  04.09.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  697

  04.09.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  588

  04.09.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  494

  04.09.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  446

  04.09.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  402

  04.09.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  392

  04.09.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  329

  04.09.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  316

  04.09.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  268

  04.09.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  214

  04.09.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  170

  04.09.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  136

  04.09.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  122

  04.09.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  79

  04.09.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  65

  04.09.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  61

  04.09.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  108

  04.09.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  232

  04.09.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  150

  04.09.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  100

  04.09.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  164

  04.09.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  101

  04.09.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  62

  04.09.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  4

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  5

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  5

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  5

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  4

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  4

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  7

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  6

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  5

  11.09.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  4

  18.09.2021
  25 coin