Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 91
 • Ch.1: Mở đầu - Quyết định của Yamada Taichi (1)
  Ch.1: Mở đầu - Quyết định của Yamada Taichi (1)

  91

  08.04.2020
 • Ch.2: Mở đầu - Quyết định của Yamada Taichi (2)
  Ch.2: Mở đầu - Quyết định của Yamada Taichi (2)

  78

  08.04.2020
 • Ch.3: Mở đầu - Quyết định của Yamada Taichi (3)
  Ch.3: Mở đầu - Quyết định của Yamada Taichi (3)

  69

  09.04.2020
 • Ch.4: Quyết tâm 8 năm sau
  Ch.4: Quyết tâm 8 năm sau

  56

  11.04.2020
 • Ch.5: Kẻ yếu đuối và bạn bè
  Ch.5: Kẻ yếu đuối và bạn bè

  49

  11.04.2020
 • Ch.6: Phải đi thôi
  Ch.6: Phải đi thôi

  42

  11.04.2020
 • Ch.7: Cạm bẫy nội quy
  Ch.7: Cạm bẫy nội quy

  38

  11.04.2020
 • Ch.8: Chào mừng đến buổi ngoại khóa!
  Ch.8: Chào mừng đến buổi ngoại khóa!

  33

  11.04.2020
 • Ch.9: Kế hoạch gặp lại Yamada (1)
  Ch.9: Kế hoạch gặp lại Yamada (1)

  31

  11.04.2020
 • Ch.10: Kế hoạch gặp lại Yamada (2)
  Ch.10: Kế hoạch gặp lại Yamada (2)

  31

  11.04.2020
 • Ch.11: Kế hoạch gặp lại Yamada (3)
  Ch.11: Kế hoạch gặp lại Yamada (3)

  30

  11.04.2020
 • Ch.12: Kế hoạch gặp lại Yamada (4)
  Ch.12: Kế hoạch gặp lại Yamada (4)

  28

  11.04.2020
 • Ch.13: Kế hoạch gặp lại Yamada (5)
  Ch.13: Kế hoạch gặp lại Yamada (5)

  30

  11.04.2020
 • Ch.14: Kế hoạch gặp lại Yamada (6)
  Ch.14: Kế hoạch gặp lại Yamada (6)

  31

  11.04.2020
 • Ch.15: Kế hoạch gặp lại Yamada (7)
  Ch.15: Kế hoạch gặp lại Yamada (7)

  31

  11.04.2020
 • Ch.16: Cảm xúc ban đầu
  Ch.16: Cảm xúc ban đầu

  30

  11.04.2020
 • Ch.17: Cùng chung chí hướng
  Ch.17: Cùng chung chí hướng

  29

  12.04.2020
 • Ch.18: Bức tường Teito
  Ch.18: Bức tường Teito

  27

  12.04.2020
 • Ch.19: Đột ngột
  Ch.19: Đột ngột

  28

  12.04.2020
 • Ch.20: Loại người mình ghét nhất
  Ch.20: Loại người mình ghét nhất

  29

  12.04.2020
 • Ch.21: Nhân vật nguy hiểm
  Ch.21: Nhân vật nguy hiểm

  33

  12.04.2020
 • Ch.22: Học nhóm
  Ch.22: Học nhóm

  32

  12.04.2020
 • Ch.23: Tiết học tình yêu của cô Makoto
  Ch.23: Tiết học tình yêu của cô Makoto

  33

  12.04.2020
 • Ch.24: Bồn chồn
  Ch.24: Bồn chồn

  28

  12.04.2020
 • Ch.25: Nỗi đau
  Ch.25: Nỗi đau

  32

  12.04.2020
 • Ch.26: Trở nên thẳng thắn hơn
  Ch.26: Trở nên thẳng thắn hơn

  28

  12.04.2020
 • Ch.27: Không phải người đặc biệt
  Ch.27: Không phải người đặc biệt

  25

  12.04.2020
 • Ch.28: Cảnh giới của tiên nhân
  Ch.28: Cảnh giới của tiên nhân

  27

  12.04.2020
 • Ch.29: Mr. Bậc thầy công viên cáo
  Ch.29: Mr. Bậc thầy công viên cáo

  27

  12.04.2020
 • Ch.30: Lớp học của Yamada
  Ch.30: Lớp học của Yamada

  27

  12.04.2020
 • Ch.31: Giữa tình yêu và tình bạn
  Ch.31: Giữa tình yêu và tình bạn

  27

  21.04.2020
  20 point
 • Ch.32: Shun và Taichi
  Ch.32: Shun và Taichi

  24

  28.04.2020
  20 point
 • Ch.33: Mối liên kết của hai người
  Ch.33: Mối liên kết của hai người

  24

  05.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Tạm biệt tình đầu
  Ch.34: Tạm biệt tình đầu

  28

  12.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Câu chuyện mới bắt đầu
  Ch.35: Câu chuyện mới bắt đầu

  26

  19.05.2020
  20 point
 • Ch.36: Đã là sinh viên rồi
  Ch.36: Đã là sinh viên rồi

  22

  26.05.2020
  20 point
 • Ch.37: Tiềm lực của Yoshino
  Ch.37: Tiềm lực của Yoshino

  21

  02.06.2020
  20 point
 • Ch.38: Gặp lại
  Ch.38: Gặp lại

  21

  09.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Hoàng tử của Yoshino
  Ch.39: Hoàng tử của Yoshino

  23

  16.06.2020
  20 point
 • Ch.40: Kẻ yếu đuối cũng có dũng cảm
  Ch.40: Kẻ yếu đuối cũng có dũng cảm

  24

  23.06.2020
  20 point
 • Ch.41: Bao lời muốn nói
  Ch.41: Bao lời muốn nói

  23

  30.06.2020
  20 point
 • Ch.42: Sự "giúp đỡ" của Yasu
  Ch.42: Sự "giúp đỡ" của Yasu

  21

  07.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Thí nghiệm với Yamada
  Ch.43: Thí nghiệm với Yamada

  23

  14.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Trị thương tại nhà (1)
  Ch.44: Trị thương tại nhà (1)

  21

  21.07.2020
  20 point
 • Ch.45: Trị thương tại nhà (2)
  Ch.45: Trị thương tại nhà (2)

  24

  28.07.2020
  20 point
 • Ch.46: Mỹ nhân thứ hai
  Ch.46: Mỹ nhân thứ hai

  21

  04.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Tâm sự tình yêu
  Ch.47: Tâm sự tình yêu

  19

  11.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Lời tuyên chiến
  Ch.48: Lời tuyên chiến

  20

  18.08.2020
  20 point
 • Ch.49: Hai người kỳ quặc
  Ch.49: Hai người kỳ quặc

  19

  25.08.2020
  20 point
 • Ch.50: Đình chiến
  Ch.50: Đình chiến

  16

  01.09.2020
  20 point