Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 84
 • Chương 1

  660

  11.09.2021
 • Chương 2

  580

  11.09.2021
 • Chương 3

  547

  11.09.2021
 • Chương 4

  509

  11.09.2021
 • Chương 5

  496

  11.09.2021
 • Chương 6

  506

  11.09.2021
 • Chương 7

  393

  11.09.2021
 • Chương 8

  348

  11.09.2021
 • Chương 9

  269

  11.09.2021
 • Chương 10

  220

  11.09.2021
 • Chương 11

  213

  11.09.2021
 • Chương 12

  191

  11.09.2021
 • Chương 13

  188

  11.09.2021
 • Chương 14

  169

  11.09.2021
 • Chương 15

  167

  11.09.2021
 • Chương 16

  157

  11.09.2021
 • Chương 17

  157

  11.09.2021
 • Chương 18

  149

  11.09.2021
 • Chương 19

  144

  11.09.2021
 • Chương 20

  136

  11.09.2021
 • Chương 21

  133

  11.09.2021
 • Chương 22

  132

  11.09.2021
 • Chương 23

  123

  11.09.2021
 • Chương 24

  117

  11.09.2021
 • Chương 25

  124

  11.09.2021
 • Chương 26

  113

  11.09.2021
 • Chương 27

  108

  11.09.2021
 • Chương 28

  100

  11.09.2021
 • Chương 29

  103

  11.09.2021
 • Chương 30

  108

  11.09.2021
 • Chương 31

  99

  11.09.2021
 • Chương 32

  97

  11.09.2021
 • Chương 33

  94

  11.09.2021
 • Chương 34

  88

  11.09.2021
 • Chương 35

  88

  11.09.2021
 • Chương 36

  81

  11.09.2021
 • Chương 37

  78

  11.09.2021
 • Chương 38

  76

  11.09.2021
 • Chương 39

  79

  11.09.2021
 • Chương 40

  71

  11.09.2021
 • Chương 41

  68

  11.09.2021
 • Chương 42

  65

  11.09.2021
 • Chương 43

  64

  11.09.2021
 • Chương 44

  69

  11.09.2021
 • Chương 45

  69

  11.09.2021
 • Chương 46

  63

  11.09.2021
 • Chương 47

  61

  11.09.2021
 • Chương 48

  64

  11.09.2021
 • Chương 49

  56

  11.09.2021
 • Chương 50

  59

  11.09.2021