Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 28
 • Chương 1
  Chương 1

  2.285

  29.08.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  2.057

  29.08.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.926

  29.08.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.853

  29.08.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.786

  29.08.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.686

  29.08.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  1.340

  29.08.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.159

  29.08.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.051

  29.08.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  964

  29.08.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  884

  29.08.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  819

  29.08.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  753

  29.08.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  682

  29.08.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  625

  29.08.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  562

  29.08.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  534

  29.08.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  363

  29.08.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  30

  29.08.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  34

  29.08.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  26

  05.09.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  27

  12.09.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  21

  19.09.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  24

  26.09.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  22

  03.10.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  23

  10.10.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  16

  17.10.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  11

  24.10.2021
  25 coin