Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
21 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 69
 • Ch.1: Gặp mặt (1)
  Ch.1: Gặp mặt (1)

  3.547

  09.04.2020
 • Ch.2: Gặp mặt (2)
  Ch.2: Gặp mặt (2)

  2.654

  09.04.2020
 • Ch.3: Gặp mặt (3)
  Ch.3: Gặp mặt (3)

  2.301

  09.04.2020
 • Ch.4: Gặp mặt (4)
  Ch.4: Gặp mặt (4)

  2.015

  09.04.2020
 • Ch.5: Rắc rối bắt đầu (1)
  Ch.5: Rắc rối bắt đầu (1)

  1.958

  09.04.2020
 • Ch.6: Rắc rối bắt đầu (2)
  Ch.6: Rắc rối bắt đầu (2)

  2.020

  09.04.2020
 • Ch.7: Rắc rối bắt đầu (3)
  Ch.7: Rắc rối bắt đầu (3)

  1.799

  09.04.2020
 • Ch.8: Rắc rối bắt đầu (4)
  Ch.8: Rắc rối bắt đầu (4)

  1.757

  09.04.2020
 • Ch.9: Rắc rối bắt đầu (5)
  Ch.9: Rắc rối bắt đầu (5)

  1.689

  09.04.2020
 • Ch.10: Vượt ngục (1)
  Ch.10: Vượt ngục (1)

  1.569

  09.04.2020
 • Ch.11: Vượt ngục (2)
  Ch.11: Vượt ngục (2)

  1.445

  09.04.2020
 • Ch.12: Vượt ngục (3)
  Ch.12: Vượt ngục (3)

  1.483

  09.04.2020
 • Ch.13: Vượt ngục (4)
  Ch.13: Vượt ngục (4)

  1.485

  09.04.2020
 • Ch.14: Đại học (1)
  Ch.14: Đại học (1)

  1.378

  09.04.2020
 • Ch.15: Đại học (2)
  Ch.15: Đại học (2)

  1.339

  09.04.2020
 • Ch.16: Đại học (3)
  Ch.16: Đại học (3)

  1.352

  09.04.2020
 • Ch.17: Đại học (4)
  Ch.17: Đại học (4)

  1.563

  09.04.2020
 • Ch.18: Đại học (5)
  Ch.18: Đại học (5)

  1.415

  09.04.2020
 • Ch.19: Đại học (6)
  Ch.19: Đại học (6)

  1.317

  09.04.2020
 • Ch.20: Đại học (7)
  Ch.20: Đại học (7)

  1.291

  09.04.2020
 • Ch.21: Sống chung (1)
  Ch.21: Sống chung (1)

  1.391

  09.04.2020
 • Ch.22: Sống chung (2)
  Ch.22: Sống chung (2)

  1.260

  09.04.2020
 • Ch.23: Sống chung (3)
  Ch.23: Sống chung (3)

  1.349

  09.04.2020
 • Ch.24: Sống chung (4)
  Ch.24: Sống chung (4)

  1.288

  09.04.2020
 • Ch.25: Sống chung (5)
  Ch.25: Sống chung (5)

  1.380

  09.04.2020
 • Ch.26: Sống chung (6)
  Ch.26: Sống chung (6)

  1.148

  09.04.2020
 • Ch.27: Sống chung (7)
  Ch.27: Sống chung (7)

  1.205

  19.04.2020
 • Ch.28: Sống chung (8)
  Ch.28: Sống chung (8)

  1.317

  19.04.2020
 • Ch.29: Sống chung (9)
  Ch.29: Sống chung (9)

  1.490

  19.04.2020
 • Ch.30: Sống chung (10)
  Ch.30: Sống chung (10)

  1.062

  19.04.2020
 • Ch.31: Lời nói dối (1)
  Ch.31: Lời nói dối (1)

  985

  19.04.2020
 • Ch.32: Lời nói dối (2)
  Ch.32: Lời nói dối (2)

  995

  26.04.2020
 • Ch.33: Lời nói dối (3)
  Ch.33: Lời nói dối (3)

  863

  27.04.2020
 • Ch.34: Lời nói dối (4)
  Ch.34: Lời nói dối (4)

  846

  03.05.2020
 • Ch.35: Lời nói dối (5)
  Ch.35: Lời nói dối (5)

  793

  04.05.2020
 • Ch.36: Lời nói dối (6)
  Ch.36: Lời nói dối (6)

  737

  10.05.2020
 • Ch.37: Lời nói dối (7)
  Ch.37: Lời nói dối (7)

  914

  11.05.2020
 • Ch.38: Manh mối mới (1)
  Ch.38: Manh mối mới (1)

  764

  17.05.2020
 • Ch.39: Manh mối mới (2)
  Ch.39: Manh mối mới (2)

  689

  18.05.2020
 • Ch.40: Manh mối mới (3)
  Ch.40: Manh mối mới (3)

  804

  24.05.2020
 • Ch.41: Manh mối mới (4)
  Ch.41: Manh mối mới (4)

  691

  25.05.2020
 • Ch.42: Giao nhau (1)
  Ch.42: Giao nhau (1)

  675

  31.05.2020
 • Ch.43: Giao nhau (2)
  Ch.43: Giao nhau (2)

  645

  01.06.2020
 • Ch.44: Giao nhau (3)
  Ch.44: Giao nhau (3)

  649

  07.06.2020
 • Ch.45: Giao nhau (4)
  Ch.45: Giao nhau (4)

  736

  09.06.2020
 • Ch.46: Giao nhau (5)
  Ch.46: Giao nhau (5)

  683

  14.06.2020
 • Ch.47: Giao nhau (6)
  Ch.47: Giao nhau (6)

  632

  16.06.2020
 • Ch.48: Giao nhau (7)
  Ch.48: Giao nhau (7)

  709

  16.06.2020
 • Ch.49: Giao nhau (8)
  Ch.49: Giao nhau (8)

  495

  16.06.2020
  25 coin
 • Ch.50: Kister (1)
  Ch.50: Kister (1)

  490

  16.06.2020
  25 coin