Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE[EVENT] ĐỢI 3 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 69
 • Ch.1: Gặp mặt (1)
  Ch.1: Gặp mặt (1)

  2.809

  09.04.2020
 • Ch.2: Gặp mặt (2)
  Ch.2: Gặp mặt (2)

  1.989

  09.04.2020
 • Ch.3: Gặp mặt (3)
  Ch.3: Gặp mặt (3)

  1.690

  09.04.2020
 • Ch.4: Gặp mặt (4)
  Ch.4: Gặp mặt (4)

  1.466

  09.04.2020
 • Ch.5: Rắc rối bắt đầu (1)
  Ch.5: Rắc rối bắt đầu (1)

  1.431

  09.04.2020
 • Ch.6: Rắc rối bắt đầu (2)
  Ch.6: Rắc rối bắt đầu (2)

  1.531

  09.04.2020
 • Ch.7: Rắc rối bắt đầu (3)
  Ch.7: Rắc rối bắt đầu (3)

  1.337

  09.04.2020
 • Ch.8: Rắc rối bắt đầu (4)
  Ch.8: Rắc rối bắt đầu (4)

  1.304

  09.04.2020
 • Ch.9: Rắc rối bắt đầu (5)
  Ch.9: Rắc rối bắt đầu (5)

  1.249

  09.04.2020
 • Ch.10: Vượt ngục (1)
  Ch.10: Vượt ngục (1)

  1.149

  09.04.2020
 • Ch.11: Vượt ngục (2)
  Ch.11: Vượt ngục (2)

  1.060

  09.04.2020
 • Ch.12: Vượt ngục (3)
  Ch.12: Vượt ngục (3)

  1.103

  09.04.2020
 • Ch.13: Vượt ngục (4)
  Ch.13: Vượt ngục (4)

  1.118

  09.04.2020
 • Ch.14: Đại học (1)
  Ch.14: Đại học (1)

  1.035

  09.04.2020
 • Ch.15: Đại học (2)
  Ch.15: Đại học (2)

  1.013

  09.04.2020
 • Ch.16: Đại học (3)
  Ch.16: Đại học (3)

  1.025

  09.04.2020
 • Ch.17: Đại học (4)
  Ch.17: Đại học (4)

  1.186

  09.04.2020
 • Ch.18: Đại học (5)
  Ch.18: Đại học (5)

  1.081

  09.04.2020
 • Ch.19: Đại học (6)
  Ch.19: Đại học (6)

  997

  09.04.2020
 • Ch.20: Đại học (7)
  Ch.20: Đại học (7)

  980

  09.04.2020
 • Ch.21: Sống chung (1)
  Ch.21: Sống chung (1)

  1.053

  09.04.2020
 • Ch.22: Sống chung (2)
  Ch.22: Sống chung (2)

  962

  09.04.2020
 • Ch.23: Sống chung (3)
  Ch.23: Sống chung (3)

  1.022

  09.04.2020
 • Ch.24: Sống chung (4)
  Ch.24: Sống chung (4)

  966

  09.04.2020
 • Ch.25: Sống chung (5)
  Ch.25: Sống chung (5)

  1.057

  09.04.2020
 • Ch.26: Sống chung (6)
  Ch.26: Sống chung (6)

  863

  09.04.2020
 • Ch.27: Sống chung (7)
  Ch.27: Sống chung (7)

  904

  19.04.2020
 • Ch.28: Sống chung (8)
  Ch.28: Sống chung (8)

  1.010

  19.04.2020
 • Ch.29: Sống chung (9)
  Ch.29: Sống chung (9)

  1.129

  19.04.2020
 • Ch.30: Sống chung (10)
  Ch.30: Sống chung (10)

  780

  19.04.2020
 • Ch.31: Lời nói dối (1)
  Ch.31: Lời nói dối (1)

  733

  19.04.2020
 • Ch.32: Lời nói dối (2)
  Ch.32: Lời nói dối (2)

  736

  26.04.2020
 • Ch.33: Lời nói dối (3)
  Ch.33: Lời nói dối (3)

  635

  27.04.2020
 • Ch.34: Lời nói dối (4)
  Ch.34: Lời nói dối (4)

  627

  03.05.2020
 • Ch.35: Lời nói dối (5)
  Ch.35: Lời nói dối (5)

  576

  04.05.2020
 • Ch.36: Lời nói dối (6)
  Ch.36: Lời nói dối (6)

  521

  10.05.2020
 • Ch.37: Lời nói dối (7)
  Ch.37: Lời nói dối (7)

  675

  11.05.2020
 • Ch.38: Manh mối mới (1)
  Ch.38: Manh mối mới (1)

  557

  17.05.2020
 • Ch.39: Manh mối mới (2)
  Ch.39: Manh mối mới (2)

  488

  18.05.2020
 • Ch.40: Manh mối mới (3)
  Ch.40: Manh mối mới (3)

  571

  24.05.2020
 • Ch.41: Manh mối mới (4)
  Ch.41: Manh mối mới (4)

  482

  25.05.2020
 • Ch.42: Giao nhau (1)
  Ch.42: Giao nhau (1)

  470

  31.05.2020
 • Ch.43: Giao nhau (2)
  Ch.43: Giao nhau (2)

  449

  01.06.2020
 • Ch.44: Giao nhau (3)
  Ch.44: Giao nhau (3)

  445

  07.06.2020
 • Ch.45: Giao nhau (4)
  Ch.45: Giao nhau (4)

  509

  09.06.2020
 • Ch.46: Giao nhau (5)
  Ch.46: Giao nhau (5)

  463

  14.06.2020
 • Ch.47: Giao nhau (6)
  Ch.47: Giao nhau (6)

  427

  16.06.2020
 • Ch.48: Giao nhau (7)
  Ch.48: Giao nhau (7)

  418

  16.06.2020
 • Ch.49: Giao nhau (8)
  Ch.49: Giao nhau (8)

  409

  16.06.2020
 • Ch.50: Kister (1)
  Ch.50: Kister (1)

  419

  16.06.2020
Tải ngay