Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 79
 • Chương mở đầu

  21.463

  09.04.2020
 • Chương 1

  18.244

  09.04.2020
 • Chương 2

  16.929

  09.04.2020
 • Chương 3

  15.437

  09.04.2020
 • Chương 4

  14.618

  09.04.2020
 • Chương 5

  14.100

  09.04.2020
 • Chương 6

  13.329

  09.04.2020
 • Chương 7

  12.853

  09.04.2020
 • Chương 8

  11.819

  09.04.2020
 • Chương 9

  11.741

  09.04.2020
 • Chương 10

  10.834

  09.04.2020
 • Chương 11

  10.615

  11.04.2020
 • Chương 12

  10.515

  11.04.2020
 • Chương 13

  9.458

  11.04.2020
 • Chương 14

  9.148

  11.04.2020
 • Chương 15

  8.975

  11.04.2020
 • Chương 16

  8.600

  11.04.2020
 • Chương 17

  8.968

  15.04.2020
 • Chương 18

  9.114

  22.04.2020
 • Chương 19

  9.738

  27.05.2020
 • Chương 20

  9.392

  03.06.2020
  25 point
 • Chương 21

  8.297

  10.06.2020
  25 point
 • Chương 22

  7.558

  17.06.2020
  25 point
 • Chương 23

  7.131

  24.06.2020
  25 point
 • Chương 24

  6.766

  01.07.2020
  25 point
 • Chương 25

  7.487

  08.07.2020
  25 point
 • Chương 26

  7.500

  15.07.2020
  25 point
 • Chương 27

  6.783

  22.07.2020
  25 point
 • Chương 28

  6.962

  29.07.2020
  25 point
 • Chương 29

  6.607

  05.08.2020
  25 point
 • Chương 30

  6.638

  15.09.2020
  25 point
 • Chương 31

  5.986

  24.09.2020
  25 point
 • Chương 32

  6.096

  01.10.2020
  25 point
 • Chương 33

  5.951

  08.10.2020
  25 point
 • Chương 34

  5.951

  15.10.2020
  25 point
 • Chương 35

  6.123

  22.10.2020
  25 point
 • Chương 36

  6.041

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 37

  6.298

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 38

  6.056

  12.11.2020
  25 point
 • Chương 39

  6.189

  19.11.2020
  25 point
 • Chương 40

  6.989

  26.11.2020
  25 point
 • Chương 41

  6.769

  03.12.2020
  25 point
 • Chương 42

  6.287

  10.12.2020
  25 point
 • Chương 43

  6.054

  17.12.2020
  25 point
 • Chương 44

  5.774

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 45

  5.544

  31.12.2020
  25 point
 • Thông báo kết thúc SS1

  4.684

  01.01.2021
 • Chương 46

  5.439

  07.04.2021
  25 point
 • Chương 47

  5.100

  14.04.2021
  25 point
 • Chương 48

  5.117

  21.04.2021
  25 point