Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 67
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  15.805

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  13.052

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  12.025

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  11.020

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  10.492

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  10.279

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  9.735

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  9.376

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  8.564

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  8.530

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  7.801

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  7.661

  11.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  7.607

  11.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  6.740

  11.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  6.465

  11.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  6.372

  11.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  6.093

  11.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  6.401

  15.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  6.498

  22.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  6.938

  27.05.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  6.174

  03.06.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  5.734

  10.06.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  5.286

  17.06.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  5.037

  24.06.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  4.790

  01.07.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  5.481

  08.07.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  5.420

  15.07.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  4.956

  22.07.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  5.112

  29.07.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  4.861

  05.08.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  4.893

  15.09.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  4.353

  24.09.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  4.372

  01.10.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  4.290

  08.10.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  4.284

  15.10.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  4.421

  22.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  4.399

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  4.654

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  4.437

  12.11.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  4.538

  19.11.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  5.082

  26.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  4.940

  03.12.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  4.521

  10.12.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  4.346

  17.12.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  4.074

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  3.800

  31.12.2020
  25 point
 • Thông báo kết thúc SS1
  Thông báo kết thúc SS1

  3.486

  01.01.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  3.617

  07.04.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  3.250

  14.04.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  3.154

  21.04.2021
  25 point