Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 58
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  8.328

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  6.196

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  5.533

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  4.922

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  4.703

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  4.712

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  4.459

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  4.191

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  3.788

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  3.842

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  3.492

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  3.620

  11.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  3.655

  11.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  3.109

  11.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  2.945

  11.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  2.914

  11.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  2.730

  11.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  2.919

  15.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  3.020

  22.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  3.207

  27.05.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  2.771

  03.06.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  2.640

  10.06.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  2.407

  17.06.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  2.301

  24.06.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  2.137

  01.07.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  2.542

  08.07.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  2.435

  15.07.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  2.125

  22.07.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  2.236

  29.07.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  2.082

  05.08.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  2.151

  15.09.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  1.794

  24.09.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  1.745

  01.10.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  1.702

  08.10.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  1.709

  15.10.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  1.783

  22.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  1.874

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  2.063

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  1.956

  12.11.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  1.934

  19.11.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  2.010

  26.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  1.736

  03.12.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  231

  10.12.2020
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  181

  17.12.2020
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  161

  24.12.2020
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  160

  31.12.2020
  25 coin
 • Thông báo kết thúc SS1
  Thông báo kết thúc SS1

  1.020

  01.01.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  114

  07.04.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  98

  14.04.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  94

  21.04.2021
  25 coin