Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 47
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  4.567

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  2.912

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  2.526

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  2.113

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  2.065

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  2.227

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  2.179

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.968

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.763

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.816

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.651

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.896

  11.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.900

  11.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.566

  11.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.418

  11.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.434

  11.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.287

  11.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  1.410

  15.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  1.486

  22.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.526

  27.05.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.250

  03.06.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  1.241

  10.06.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  1.140

  17.06.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  1.073

  24.06.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  963

  01.07.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  1.195

  08.07.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  1.050

  15.07.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  889

  22.07.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  951

  29.07.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  846

  05.08.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  874

  15.09.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  485

  24.09.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  455

  01.10.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  412

  08.10.2020
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  353

  15.10.2020
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  273

  22.10.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  101

  29.10.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  97

  05.11.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  86

  12.11.2020
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  85

  19.11.2020
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  115

  26.11.2020
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  108

  03.12.2020
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  63

  10.12.2020
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  64

  17.12.2020
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  54

  24.12.2020
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  70

  31.12.2020
  25 coin
 • Thông báo kết thúc SS1
  Thông báo kết thúc SS1

  421

  01.01.2021
Tải ngay