Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 51
 • Prologue

  1.778

  18.08.2021
 • Chương 1

  1.513

  18.08.2021
 • Chương 2

  1.345

  18.08.2021
 • Chương 3

  1.265

  18.08.2021
 • Chương 4

  1.242

  18.08.2021
 • Chương 5

  1.290

  18.08.2021
 • Chương 6

  996

  18.08.2021
 • Chương 7

  763

  18.08.2021
 • Chương 8

  676

  18.08.2021
 • Chương 9

  640

  18.08.2021
 • Chương 10

  574

  18.08.2021
 • Chương 11

  493

  18.08.2021
 • Chương 12

  457

  18.08.2021
 • Chương 13

  436

  18.08.2021
 • Chương 14

  420

  18.08.2021
 • Chương 15

  374

  18.08.2021
 • Chương 16

  362

  18.08.2021
 • Chương 17

  354

  18.08.2021
 • Chương 18

  336

  18.08.2021
 • Chương 19

  320

  18.08.2021
 • Chương 20

  300

  25.08.2021
 • Chương 21

  300

  01.09.2021
 • Chương 22

  315

  08.09.2021
 • Chương 23

  293

  15.09.2021
 • Chương 24

  316

  22.09.2021
 • Chương 25

  295

  29.09.2021
 • Chương 26

  340

  06.10.2021
 • Chương 27

  305

  13.10.2021
 • Chương 28

  281

  20.10.2021
 • Chương 29

  272

  27.10.2021
 • Chương 30

  243

  03.11.2021
 • Chương 31

  248

  10.11.2021
 • Chương 32

  232

  17.11.2021
 • Chương 33

  225

  24.11.2021
 • Chương 34

  217

  01.12.2021
 • Chương 35

  212

  08.12.2021
 • Chương 36

  228

  15.12.2021
 • Chương 37

  248

  22.12.2021
 • Chương 38

  217

  29.12.2021
 • Chương 39

  251

  05.01.2022
 • Chương 40

  214

  12.01.2022
 • Chương 41

  193

  19.01.2022
 • Chương 42

  173

  26.01.2022
 • Chương 43

  176

  02.02.2022
 • Chương 44

  210

  09.02.2022
 • Chương 45

  193

  16.02.2022
 • Chương 46

  16

  23.02.2022
  25 coin
 • Chương 47

  14

  02.03.2022
  25 coin
 • Chương 48

  19

  09.03.2022
  25 coin
 • Chương 49

  10

  16.03.2022
  25 coin