Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 53
 • Chương 1

  7.558

  09.08.2021
 • Chương 2

  6.856

  09.08.2021
 • Chương 3

  6.475

  09.08.2021
 • Chương 4

  6.109

  09.08.2021
 • Chương 5

  5.980

  09.08.2021
 • Chương 6

  5.776

  09.08.2021
 • Chương 7

  4.619

  09.08.2021
 • Chương 8

  4.102

  09.08.2021
 • Chương 9

  3.931

  09.08.2021
 • Chương 10

  3.746

  09.08.2021
 • Chương 11

  3.342

  09.08.2021
 • Chương 12

  3.265

  09.08.2021
 • Chương 13

  3.092

  09.08.2021
 • Chương 14

  3.137

  09.08.2021
 • Chương 15

  2.863

  09.08.2021
 • Chương 16

  2.784

  09.08.2021
 • Chương 17

  2.600

  09.08.2021
 • Chương 18

  2.510

  09.08.2021
 • Chương 19

  2.448

  09.08.2021
 • Chương 20

  2.333

  09.08.2021
 • Chương 21

  2.218

  16.08.2021
 • Chương 22

  2.122

  23.08.2021
 • Chương 23

  2.182

  30.08.2021
 • Chương 24

  2.088

  06.09.2021
 • Chương 25

  2.042

  13.09.2021
 • Chương 26

  1.969

  20.09.2021
 • Chương 27

  1.961

  27.09.2021
 • Chương 28

  1.890

  04.10.2021
 • Chương 29

  1.874

  11.10.2021
 • Chương 30

  1.831

  18.10.2021
 • Chương 31

  1.778

  25.10.2021
 • Chương 32

  1.746

  01.11.2021
 • Chương 33

  1.731

  08.11.2021
 • Chương 34

  1.741

  15.11.2021
 • Chương 35

  1.653

  22.11.2021
 • Chương 36

  1.638

  29.11.2021
 • Chương 37

  1.597

  06.12.2021
 • Chương 38

  1.527

  13.12.2021
 • Chương 39

  1.511

  20.12.2021
 • Chương 40

  1.459

  27.12.2021
 • Chương 41

  1.447

  03.01.2022
 • Chương 42

  756

  10.01.2022
 • Chương 43

  614

  17.01.2022
 • Chương 44

  119

  24.01.2022
  25 coin
 • Chương 45

  108

  31.01.2022
  25 coin
 • Chương 46

  97

  07.02.2022
  25 coin
 • Chương 47

  99

  14.02.2022
  25 coin
 • Chương 48

  94

  21.02.2022
  25 coin
 • Chương 49

  95

  28.02.2022
  25 coin
 • Chương 50

  89

  07.03.2022
  25 coin