Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 31
 • Chương 1
  Chương 1

  4.979

  09.08.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  4.561

  09.08.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  4.319

  09.08.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  4.118

  09.08.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  4.010

  09.08.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  3.710

  09.08.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  3.057

  09.08.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  2.721

  09.08.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  2.633

  09.08.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  2.543

  09.08.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  2.240

  09.08.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  2.103

  09.08.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  1.969

  09.08.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  1.906

  09.08.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  1.732

  09.08.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  1.640

  09.08.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  1.487

  09.08.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  1.307

  09.08.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  1.213

  09.08.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  1.022

  09.08.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  581

  16.08.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  62

  23.08.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  62

  30.08.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  45

  06.09.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  42

  13.09.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  38

  20.09.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  45

  27.09.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  38

  04.10.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  40

  11.10.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  35

  18.10.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  27

  25.10.2021
  25 coin