Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 104
 • Chương mở đầu

  1.749

  31.07.2021
 • Chương 1

  1.586

  31.07.2021
 • Chương 2

  1.460

  31.07.2021
 • Chương 3

  1.369

  31.07.2021
 • Chương 4

  1.321

  31.07.2021
 • Chương 5

  1.337

  31.07.2021
 • Chương 6

  1.061

  31.07.2021
 • Chương 7

  923

  31.07.2021
 • Chương 8

  832

  31.07.2021
 • Chương 9

  763

  31.07.2021
 • Chương 10

  707

  31.07.2021
 • Chương 11

  636

  31.07.2021
 • Chương 12

  600

  31.07.2021
 • Chương 13

  578

  31.07.2021
 • Chương 14

  559

  31.07.2021
 • Chương 15

  536

  31.07.2021
 • Chương 16

  541

  31.07.2021
 • Chương 17

  601

  31.07.2021
 • Chương 18

  540

  31.07.2021
 • Chương 19

  537

  31.07.2021
 • Chương 20

  559

  31.07.2021
 • Chương 21

  463

  31.07.2021
 • Chương 22

  431

  31.07.2021
 • Chương 23

  443

  31.07.2021
 • Chương 24

  401

  31.07.2021
 • Chương 25

  394

  31.07.2021
 • Chương 26

  371

  31.07.2021
 • Chương 27

  352

  31.07.2021
 • Chương 28

  356

  31.07.2021
 • Chương 29

  344

  31.07.2021
 • Chương 30

  340

  31.07.2021
 • Chương 31

  323

  31.07.2021
 • Chương 32

  341

  31.07.2021
 • Chương 33

  337

  31.07.2021
 • Chương 34

  336

  31.07.2021
 • Chương 35

  340

  31.07.2021
 • Chương 36

  338

  31.07.2021
 • Chương 37

  339

  31.07.2021
 • Chương 38

  332

  31.07.2021
 • Chương 39

  318

  31.07.2021
 • Chương 40

  323

  31.07.2021
 • Chương 41

  318

  31.07.2021
 • Chương 42

  341

  31.07.2021
 • Chương 43

  338

  31.07.2021
 • Chương 44

  317

  31.07.2021
 • Chương 45

  344

  31.07.2021
 • Chương 46

  324

  31.07.2021
 • Chương 47

  316

  31.07.2021
 • Chương 48

  308

  31.07.2021
 • Chương 49

  320

  31.07.2021