Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 75
 • Ch.0: Prologue
  Ch.0: Prologue

  74

  09.04.2020
 • Ch.1: Không có người
  Ch.1: Không có người

  55

  09.04.2020
 • Ch.2: Pháo hoa
  Ch.2: Pháo hoa

  43

  09.04.2020
 • Ch.3: Mùi người
  Ch.3: Mùi người

  37

  09.04.2020
 • Ch.4: Tiếng ồn
  Ch.4: Tiếng ồn

  37

  09.04.2020
 • Ch.5: Giúp đỡ
  Ch.5: Giúp đỡ

  31

  09.04.2020
 • Ch.6: Khác biệt
  Ch.6: Khác biệt

  32

  09.04.2020
 • Ch.7: Điện thoại
  Ch.7: Điện thoại

  35

  09.04.2020
 • Ch.8: Mẹ
  Ch.8: Mẹ

  31

  09.04.2020
 • Ch.9: May mắn
  Ch.9: May mắn

  31

  09.04.2020
 • Ch.10: Heo
  Ch.10: Heo

  27

  09.04.2020
 • Ch.11: Giao dịch
  Ch.11: Giao dịch

  24

  09.04.2020
 • Ch.12: Ân huệ
  Ch.12: Ân huệ

  26

  09.04.2020
 • Ch.13: Gia đình
  Ch.13: Gia đình

  30

  09.04.2020
 • Ch.14: Tích cực
  Ch.14: Tích cực

  27

  09.04.2020
 • Ch.15: Món hàng
  Ch.15: Món hàng

  24

  09.04.2020
 • Ch.16: Hẹn hò
  Ch.16: Hẹn hò

  24

  09.04.2020
 • Ch.17: Bàn tay
  Ch.17: Bàn tay

  26

  09.04.2020
 • Ch.18: Con
  Ch.18: Con

  27

  09.04.2020
 • Ch.19: Không có gì
  Ch.19: Không có gì

  25

  09.04.2020
 • Ch.20: Nhân dân
  Ch.20: Nhân dân

  23

  09.04.2020
 • Ch.21: Quân nhân
  Ch.21: Quân nhân

  20

  09.04.2020
 • Ch.22: Cấp bậc danh tính
  Ch.22: Cấp bậc danh tính

  18

  09.04.2020
 • Ch.23: Trả thù
  Ch.23: Trả thù

  17

  09.04.2020
 • Ch.24: Thư tuyệt mệnh
  Ch.24: Thư tuyệt mệnh

  18

  09.04.2020
 • Ch.25: Đồng cảm
  Ch.25: Đồng cảm

  15

  09.04.2020
 • Ch.26: Lột xác
  Ch.26: Lột xác

  18

  09.04.2020
 • Ch.27: Thực đơn hôm nay
  Ch.27: Thực đơn hôm nay

  15

  09.04.2020
 • Ch.28: Chuột nhắt
  Ch.28: Chuột nhắt

  16

  09.04.2020
 • Ch.29: Lực hấp dẫn
  Ch.29: Lực hấp dẫn

  17

  09.04.2020
 • Ch.30: Dấu vết
  Ch.30: Dấu vết

  17

  30.04.2020
  20 point
 • Ch.31: Lời nói dối
  Ch.31: Lời nói dối

  18

  07.05.2020
  20 point
 • Ch.32: Vết thương
  Ch.32: Vết thương

  15

  14.05.2020
  20 point
 • Ch.33: Chân
  Ch.33: Chân

  19

  21.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Đêm trước xuất chinh
  Ch.34: Đêm trước xuất chinh

  16

  28.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Phạn hàm
  Ch.35: Phạn hàm

  16

  04.06.2020
  20 point
 • Ch.36: Chiến hữu
  Ch.36: Chiến hữu

  16

  11.06.2020
  20 point
 • Ch.37: Nhờ vả
  Ch.37: Nhờ vả

  14

  18.06.2020
  20 point
 • Ch.38: Định kiến
  Ch.38: Định kiến

  10

  25.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Năng suất
  Ch.39: Năng suất

  12

  02.07.2020
  20 point
 • Ch.40: Tái ngộ
  Ch.40: Tái ngộ

  12

  09.07.2020
  20 point
 • Ch.41: Đồng hành
  Ch.41: Đồng hành

  11

  16.07.2020
  20 point
 • Ch.42: Cầm thú
  Ch.42: Cầm thú

  7

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Sóng thần
  Ch.43: Sóng thần

  10

  30.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Vỏ sò
  Ch.44: Vỏ sò

  9

  06.08.2020
  20 point
 • Ch.45: Bánh mì và hoa hồng
  Ch.45: Bánh mì và hoa hồng

  9

  13.08.2020
  20 point
 • Ch.46: Chạy trốn
  Ch.46: Chạy trốn

  10

  20.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Nạn nhân
  Ch.47: Nạn nhân

  10

  27.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Địa ngục
  Ch.48: Địa ngục

  7

  03.09.2020
  20 point
 • Ch.49: Gương
  Ch.49: Gương

  7

  10.09.2020
  20 point
Tải ngay