Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua 🌟EVENT🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT
Số chương hiện tại: 80
 • Ch.0: Prologue
  Ch.0: Prologue

  244

  09.04.2020
 • Ch.1: Không có người
  Ch.1: Không có người

  190

  09.04.2020
 • Ch.2: Pháo hoa
  Ch.2: Pháo hoa

  149

  09.04.2020
 • Ch.3: Mùi người
  Ch.3: Mùi người

  138

  09.04.2020
 • Ch.4: Tiếng ồn
  Ch.4: Tiếng ồn

  129

  09.04.2020
 • Ch.5: Giúp đỡ
  Ch.5: Giúp đỡ

  120

  09.04.2020
 • Ch.6: Khác biệt
  Ch.6: Khác biệt

  104

  09.04.2020
 • Ch.7: Điện thoại
  Ch.7: Điện thoại

  105

  09.04.2020
 • Ch.8: Mẹ
  Ch.8: Mẹ

  105

  09.04.2020
 • Ch.9: May mắn
  Ch.9: May mắn

  100

  09.04.2020
 • Ch.10: Heo
  Ch.10: Heo

  91

  09.04.2020
 • Ch.11: Giao dịch
  Ch.11: Giao dịch

  78

  09.04.2020
 • Ch.12: Ân huệ
  Ch.12: Ân huệ

  82

  09.04.2020
 • Ch.13: Gia đình
  Ch.13: Gia đình

  83

  09.04.2020
 • Ch.14: Tích cực
  Ch.14: Tích cực

  79

  09.04.2020
 • Ch.15: Món hàng
  Ch.15: Món hàng

  73

  09.04.2020
 • Ch.16: Hẹn hò
  Ch.16: Hẹn hò

  74

  09.04.2020
 • Ch.17: Bàn tay
  Ch.17: Bàn tay

  76

  09.04.2020
 • Ch.18: Con
  Ch.18: Con

  74

  09.04.2020
 • Ch.19: Không có gì
  Ch.19: Không có gì

  72

  09.04.2020
 • Ch.20: Nhân dân
  Ch.20: Nhân dân

  64

  09.04.2020
 • Ch.21: Quân nhân
  Ch.21: Quân nhân

  68

  09.04.2020
 • Ch.22: Cấp bậc danh tính
  Ch.22: Cấp bậc danh tính

  58

  09.04.2020
 • Ch.23: Trả thù
  Ch.23: Trả thù

  59

  09.04.2020
 • Ch.24: Thư tuyệt mệnh
  Ch.24: Thư tuyệt mệnh

  63

  09.04.2020
 • Ch.25: Đồng cảm
  Ch.25: Đồng cảm

  54

  09.04.2020
 • Ch.26: Lột xác
  Ch.26: Lột xác

  57

  09.04.2020
 • Ch.27: Thực đơn hôm nay
  Ch.27: Thực đơn hôm nay

  52

  09.04.2020
 • Ch.28: Chuột nhắt
  Ch.28: Chuột nhắt

  55

  09.04.2020
 • Ch.29: Lực hấp dẫn
  Ch.29: Lực hấp dẫn

  58

  09.04.2020
 • Ch.30: Dấu vết
  Ch.30: Dấu vết

  57

  30.04.2020
  20 point
 • Ch.31: Lời nói dối
  Ch.31: Lời nói dối

  53

  07.05.2020
  20 point
 • Ch.32: Vết thương
  Ch.32: Vết thương

  50

  14.05.2020
  20 point
 • Ch.33: Chân
  Ch.33: Chân

  62

  21.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Đêm trước xuất chinh
  Ch.34: Đêm trước xuất chinh

  56

  28.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Phạn hàm
  Ch.35: Phạn hàm

  56

  04.06.2020
  20 point
 • Ch.36: Chiến hữu
  Ch.36: Chiến hữu

  56

  11.06.2020
  20 point
 • Ch.37: Nhờ vả
  Ch.37: Nhờ vả

  52

  18.06.2020
  20 point
 • Ch.38: Định kiến
  Ch.38: Định kiến

  47

  25.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Năng suất
  Ch.39: Năng suất

  51

  02.07.2020
  20 point
 • Ch.40: Tái ngộ
  Ch.40: Tái ngộ

  50

  09.07.2020
  20 point
 • Ch.41: Đồng hành
  Ch.41: Đồng hành

  49

  16.07.2020
  20 point
 • Ch.42: Cầm thú
  Ch.42: Cầm thú

  44

  23.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Sóng thần
  Ch.43: Sóng thần

  41

  30.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Vỏ sò
  Ch.44: Vỏ sò

  41

  06.08.2020
  20 point
 • Ch.45: Bánh mì và hoa hồng
  Ch.45: Bánh mì và hoa hồng

  43

  13.08.2020
  20 point
 • Ch.46: Chạy trốn
  Ch.46: Chạy trốn

  43

  20.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Nạn nhân
  Ch.47: Nạn nhân

  40

  27.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Địa ngục
  Ch.48: Địa ngục

  34

  03.09.2020
  20 point
 • Ch.49: Gương
  Ch.49: Gương

  38

  10.09.2020
  20 point