Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.10.2021
Số chương hiện tại: 39
 • Chương 1
  Chương 1

  566

  24.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  503

  24.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  467

  24.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  433

  24.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  402

  24.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  407

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 7
  Chương 7

  324

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 8
  Chương 8

  302

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 9
  Chương 9

  250

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 10
  Chương 10

  229

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 11
  Chương 11

  204

  24.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  168

  24.07.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  147

  24.07.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  125

  24.07.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  119

  24.07.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  109

  24.07.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  104

  24.07.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  89

  24.07.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  96

  24.07.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  92

  24.07.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  98

  25.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  86

  26.07.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  79

  27.07.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  78

  28.07.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  80

  29.07.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  77

  30.07.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  75

  31.07.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  78

  01.08.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  85

  02.08.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  5

  03.08.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  4

  04.08.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  4

  05.08.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  3

  06.08.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  2

  07.08.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  2

  08.08.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  3

  09.08.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  3

  10.08.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  3

  11.08.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  8

  12.08.2021
  25 coin