Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.12.2021
Số chương hiện tại: 52
 • Chương mở đầu

  148

  24.07.2021
 • Chương 1

  132

  24.07.2021
 • Chương 2

  105

  24.07.2021
 • Chương 3

  94

  24.07.2021
 • Chương 4

  90

  24.07.2021
 • Chương 5

  103

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 6

  87

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 7

  78

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 8

  58

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 9

  51

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 10

  53

  24.07.2021
 • Chương 11

  36

  24.07.2021
 • Chương 12

  35

  24.07.2021
 • Chương 13

  32

  24.07.2021
 • Chương 14

  33

  24.07.2021
 • Chương 15

  29

  24.07.2021
 • Chương 16

  26

  24.07.2021
 • Chương 17

  24

  24.07.2021
 • Chương 18

  25

  24.07.2021
 • Chương 19

  24

  24.07.2021
 • Chương 20

  24

  24.07.2021
 • Chương 21

  23

  24.07.2021
 • Chương 22

  23

  24.07.2021
 • Chương 23

  20

  24.07.2021
 • Chương 24

  21

  24.07.2021
 • Ngoại truyện 1

  13

  24.07.2021
 • Chương 25

  19

  24.07.2021
 • Chương 26

  22

  24.07.2021
 • Chương 27

  21

  24.07.2021
 • Chương 28

  18

  24.07.2021
 • Chương 29

  21

  24.07.2021
 • Chương 30

  19

  24.07.2021
 • Chương 31

  17

  24.07.2021
 • Chương 32

  17

  24.07.2021
 • Chương 33

  18

  24.07.2021
 • Chương 34

  26

  24.07.2021
 • Chương 35

  21

  24.07.2021
 • Chương 36

  22

  24.07.2021
 • Chương 37

  18

  24.07.2021
 • Chương 38

  18

  24.07.2021
 • Chương 39

  18

  24.07.2021
 • Chương 40

  18

  24.07.2021
 • Chương 41

  1

  24.07.2021
  25 coin
 • Chương 42

  0

  24.07.2021
  25 coin
 • Chương 43

  1

  24.07.2021
  25 coin
 • Chương 44

  0

  24.07.2021
  25 coin
 • Chương 45

  0

  25.07.2021
  25 coin
 • Chương 46

  1

  01.08.2021
  25 coin
 • Chương 47

  1

  08.08.2021
  25 coin
 • Chương 48

  0

  15.08.2021
  25 coin