Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.12.2021
Số chương hiện tại: 64
 • Chương mở đầu

  287

  24.07.2021
 • Chương 1

  243

  24.07.2021
 • Chương 2

  210

  24.07.2021
 • Chương 3

  177

  24.07.2021
 • Chương 4

  161

  24.07.2021
 • Chương 5

  165

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 6

  147

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 7

  129

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 8

  106

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 9

  94

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 10

  95

  24.07.2021
 • Chương 11

  68

  24.07.2021
 • Chương 12

  52

  24.07.2021
 • Chương 13

  50

  24.07.2021
 • Chương 14

  44

  24.07.2021
 • Chương 15

  45

  24.07.2021
 • Chương 16

  38

  24.07.2021
 • Chương 17

  34

  24.07.2021
 • Chương 18

  35

  24.07.2021
 • Chương 19

  29

  24.07.2021
 • Chương 20

  28

  24.07.2021
 • Chương 21

  29

  24.07.2021
 • Chương 22

  26

  24.07.2021
 • Chương 23

  26

  24.07.2021
 • Chương 24

  27

  24.07.2021
 • Chương 25

  25

  24.07.2021
 • Chương 26

  24

  24.07.2021
 • Chương 27

  24

  24.07.2021
 • Chương 28

  24

  24.07.2021
 • Chương 29

  26

  24.07.2021
 • Chương 30

  26

  24.07.2021
 • Chương 31

  22

  24.07.2021
 • Chương 32

  23

  24.07.2021
 • Chương 33

  22

  24.07.2021
 • Chương 34

  23

  24.07.2021
 • Chương 35

  23

  24.07.2021
 • Chương 36

  18

  24.07.2021
 • Chương 37

  16

  24.07.2021
 • Chương 38

  17

  24.07.2021
 • Chương 39

  19

  24.07.2021
 • Chương 40

  13

  24.07.2021
 • Chương 41

  11

  24.07.2021
 • Chương 42

  12

  24.07.2021
 • Chương 43

  11

  24.07.2021
 • Chương 44

  10

  24.07.2021
 • Chương 45

  10

  26.07.2021
 • Chương 46

  9

  02.08.2021
 • Chương 47

  11

  09.08.2021
 • Chương 48

  7

  16.08.2021
 • Chương 49

  9

  23.08.2021