Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 33
 • Chương 1
  Chương 1

  365

  26.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  309

  26.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  298

  26.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  283

  26.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  266

  26.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  272

  26.07.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  213

  26.07.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  158

  26.07.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  127

  26.07.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  112

  26.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  95

  26.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  82

  25.07.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  76

  26.07.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  69

  26.07.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  58

  26.07.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  55

  26.07.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  50

  26.07.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  49

  26.07.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  45

  26.07.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  41

  26.07.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  33

  02.08.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  27

  09.08.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  12

  16.08.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  3

  23.08.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  3

  30.08.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  3

  06.09.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  3

  13.09.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  3

  20.09.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  3

  27.09.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  2

  04.10.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  2

  11.10.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  2

  18.10.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  1

  25.10.2021
  25 coin