Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 67
 • Ch.1: Bị lộ rồi sao? (1)
  Ch.1: Bị lộ rồi sao? (1)

  129

  08.04.2020
 • Ch.2: Bị lộ rồi sao? (2)
  Ch.2: Bị lộ rồi sao? (2)

  112

  08.04.2020
 • Ch.3: Bị lộ rồi sao? (3)
  Ch.3: Bị lộ rồi sao? (3)

  114

  08.04.2020
 • Ch.4: Bị lộ rồi sao? (4)
  Ch.4: Bị lộ rồi sao? (4)

  112

  08.04.2020
 • Ch.5: Người bạn thật sự? (1)
  Ch.5: Người bạn thật sự? (1)

  99

  08.04.2020
 • Ch.6: Người bạn thật sự? (2)
  Ch.6: Người bạn thật sự? (2)

  105

  08.04.2020
 • Ch.7: Người bạn thật sự? (3)
  Ch.7: Người bạn thật sự? (3)

  99

  08.04.2020
 • Ch.8: Thi cuối kỳ (1)
  Ch.8: Thi cuối kỳ (1)

  80

  08.04.2020
 • Ch.9: Thi cuối kỳ (2)
  Ch.9: Thi cuối kỳ (2)

  80

  08.04.2020
 • Ch.10: Thi cuối kỳ (3)
  Ch.10: Thi cuối kỳ (3)

  77

  08.04.2020
 • Ch.11: Kỳ nghỉ hè (1)
  Ch.11: Kỳ nghỉ hè (1)

  75

  08.04.2020
 • Ch.12: Kỳ nghỉ hè (2)
  Ch.12: Kỳ nghỉ hè (2)

  68

  08.04.2020
 • Ch.13: Kỳ nghỉ hè (3)
  Ch.13: Kỳ nghỉ hè (3)

  72

  08.04.2020
 • Ch.14: Kỳ nghỉ hè (4)
  Ch.14: Kỳ nghỉ hè (4)

  70

  08.04.2020
 • Ch.15: Kỳ nghỉ hè (5)
  Ch.15: Kỳ nghỉ hè (5)

  69

  08.04.2020
 • Ch.16: Báo động đỏ (1)
  Ch.16: Báo động đỏ (1)

  63

  08.04.2020
 • Ch.17: Báo động đỏ (2)
  Ch.17: Báo động đỏ (2)

  65

  08.04.2020
 • Ch.18: Báo động đỏ (3)
  Ch.18: Báo động đỏ (3)

  75

  08.04.2020
 • Ch.19: Báo động đỏ (4)
  Ch.19: Báo động đỏ (4)

  72

  08.04.2020
 • Ch.20: Báo động đỏ (5)
  Ch.20: Báo động đỏ (5)

  71

  08.04.2020
 • Ch.21: Người bạn chân thành (1)
  Ch.21: Người bạn chân thành (1)

  68

  08.04.2020
 • Ch.22: Người bạn chân thành (2)
  Ch.22: Người bạn chân thành (2)

  71

  08.04.2020
 • Ch.23: Người bạn chân thành (3)
  Ch.23: Người bạn chân thành (3)

  65

  08.04.2020
 • Ch.24: Người bạn chân thành (4)
  Ch.24: Người bạn chân thành (4)

  64

  08.04.2020
 • Ch.25: Người bạn chân thành (5)
  Ch.25: Người bạn chân thành (5)

  65

  08.04.2020
 • Ch.26: Người bạn chân thành (6)
  Ch.26: Người bạn chân thành (6)

  68

  09.04.2020
 • Ch.27: Người bạn chân thành (7)
  Ch.27: Người bạn chân thành (7)

  62

  08.04.2020
 • Ch.28: Người bạn chân thành (8)
  Ch.28: Người bạn chân thành (8)

  68

  09.04.2020
 • Ch.29: Kẻ vô cảm
  Ch.29: Kẻ vô cảm

  52

  09.04.2020
 • Ch.30: Đừng nhìn
  Ch.30: Đừng nhìn

  56

  09.04.2020
 • Ch.31: Cứu rỗi
  Ch.31: Cứu rỗi

  63

  15.04.2020
 • Ch.32: Cảm ơn
  Ch.32: Cảm ơn

  73

  22.04.2020
 • Ch.33: Cô giáo
  Ch.33: Cô giáo

  56

  29.04.2020
 • Ch.33.5: Lời tác giả
  Ch.33.5: Lời tác giả

  47

  02.06.2020
 • Ch.34: Restart (1)
  Ch.34: Restart (1)

  54

  06.05.2020
 • Ch.35: Restart (2)
  Ch.35: Restart (2)

  55

  13.05.2020
 • Ch.36: Restart (3)
  Ch.36: Restart (3)

  49

  20.05.2020
 • Ch.37: Tiếng thở dài (1)
  Ch.37: Tiếng thở dài (1)

  53

  27.05.2020
 • Ch.38: Tiếng thở dài (2)
  Ch.38: Tiếng thở dài (2)

  50

  03.06.2020
 • Ch.39: Tiếng thở dài (3)
  Ch.39: Tiếng thở dài (3)

  46

  10.06.2020
 • Ch.40: Cảnh báo (1)
  Ch.40: Cảnh báo (1)

  43

  17.06.2020
  20 point
 • Ch.41: Cảnh báo (2)
  Ch.41: Cảnh báo (2)

  39

  24.06.2020
  20 point
 • Ch.42: Cảnh báo (3)
  Ch.42: Cảnh báo (3)

  39

  01.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Du lịch tập huấn (1)
  Ch.43: Du lịch tập huấn (1)

  41

  08.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Du lịch tập huấn (2)
  Ch.44: Du lịch tập huấn (2)

  44

  15.07.2020
  20 point
 • Ch.45: Du lịch tập huấn (3)
  Ch.45: Du lịch tập huấn (3)

  38

  22.07.2020
  20 point
 • Ch.46: Du lịch tập huấn (4)
  Ch.46: Du lịch tập huấn (4)

  36

  29.07.2020
  20 point
 • Ch.47: Gặp gỡ (1)
  Ch.47: Gặp gỡ (1)

  47

  05.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Gặp gỡ (2)
  Ch.48: Gặp gỡ (2)

  39

  12.08.2020
  20 point
 • Ch.49: Thi giữa kỳ
  Ch.49: Thi giữa kỳ

  34

  19.08.2020
  20 point
Tải ngay