Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 67
 • Ch.1: Bị lộ rồi sao? (1)

  553

  08.04.2020
 • Ch.2: Bị lộ rồi sao? (2)

  459

  08.04.2020
 • Ch.3: Bị lộ rồi sao? (3)

  414

  08.04.2020
 • Ch.4: Bị lộ rồi sao? (4)

  396

  08.04.2020
 • Ch.5: Người bạn thật sự? (1)

  357

  08.04.2020
 • Ch.6: Người bạn thật sự? (2)

  342

  08.04.2020
 • Ch.7: Người bạn thật sự? (3)

  328

  08.04.2020
 • Ch.8: Thi cuối kỳ (1)

  300

  08.04.2020
 • Ch.9: Thi cuối kỳ (2)

  291

  08.04.2020
 • Ch.10: Thi cuối kỳ (3)

  270

  08.04.2020
 • Ch.11: Kỳ nghỉ hè (1)

  250

  08.04.2020
 • Ch.12: Kỳ nghỉ hè (2)

  244

  08.04.2020
 • Ch.13: Kỳ nghỉ hè (3)

  247

  08.04.2020
 • Ch.14: Kỳ nghỉ hè (4)

  234

  08.04.2020
 • Ch.15: Kỳ nghỉ hè (5)

  228

  08.04.2020
 • Ch.16: Báo động đỏ (1)

  216

  08.04.2020
 • Ch.17: Báo động đỏ (2)

  219

  08.04.2020
 • Ch.18: Báo động đỏ (3)

  253

  08.04.2020
 • Ch.19: Báo động đỏ (4)

  241

  08.04.2020
 • Ch.20: Báo động đỏ (5)

  247

  08.04.2020
 • Ch.21: Người bạn chân thành (1)

  245

  08.04.2020
  20 point
 • Ch.22: Người bạn chân thành (2)

  240

  08.04.2020
  20 point
 • Ch.23: Người bạn chân thành (3)

  226

  08.04.2020
  20 point
 • Ch.24: Người bạn chân thành (4)

  214

  08.04.2020
  20 point
 • Ch.25: Người bạn chân thành (5)

  224

  08.04.2020
  20 point
 • Ch.26: Người bạn chân thành (6)

  218

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.27: Người bạn chân thành (7)

  218

  08.04.2020
  20 point
 • Ch.28: Người bạn chân thành (8)

  225

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.29: Kẻ vô cảm

  196

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.30: Đừng nhìn

  204

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.31: Cứu rỗi

  204

  15.04.2020
  20 point
 • Ch.32: Cảm ơn

  232

  22.04.2020
  20 point
 • Ch.33: Cô giáo

  184

  29.04.2020
  20 point
 • Ch.33.5: Lời tác giả

  116

  02.06.2020
 • Ch.34: Restart (1)

  182

  06.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Restart (2)

  173

  13.05.2020
  20 point
 • Ch.36: Restart (3)

  171

  20.05.2020
  20 point
 • Ch.37: Tiếng thở dài (1)

  164

  27.05.2020
  20 point
 • Ch.38: Tiếng thở dài (2)

  159

  03.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Tiếng thở dài (3)

  155

  10.06.2020
  20 point
 • Ch.40: Cảnh báo (1)

  149

  17.06.2020
  20 point
 • Ch.41: Cảnh báo (2)

  145

  24.06.2020
  20 point
 • Ch.42: Cảnh báo (3)

  145

  01.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Du lịch tập huấn (1)

  141

  08.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Du lịch tập huấn (2)

  149

  15.07.2020
  20 point
 • Ch.45: Du lịch tập huấn (3)

  159

  22.07.2020
  20 point
 • Ch.46: Du lịch tập huấn (4)

  157

  29.07.2020
  20 point
 • Ch.47: Gặp gỡ (1)

  68

  05.08.2020
  20 coin
 • Ch.48: Gặp gỡ (2)

  56

  12.08.2020
  20 coin
 • Ch.49: Thi giữa kỳ

  51

  19.08.2020
  20 coin