Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 51
 • Chương 1

  181

  17.07.2021
 • Chương 2

  158

  17.07.2021
 • Chương 3

  146

  17.07.2021
 • Chương 4

  141

  17.07.2021
 • Chương 5

  128

  17.07.2021
 • Chương 6

  136

  17.07.2021
 • Chương 7

  109

  17.07.2021
 • Chương 8

  99

  17.07.2021
 • Chương 9

  68

  17.07.2021
 • Chương 10

  64

  18.07.2021
 • Chương 11

  54

  17.07.2021
 • Chương 12

  43

  17.07.2021
 • Chương 13

  39

  17.07.2021
 • Chương 14

  37

  17.07.2021
 • Chương 15

  41

  17.07.2021
 • Chương 16

  35

  17.07.2021
 • Chương 17

  31

  17.07.2021
 • Chương 18

  29

  17.07.2021
 • Chương 19

  26

  17.07.2021
 • Chương 20

  28

  17.07.2021
 • Chương 21

  25

  17.07.2021
 • Chương 22

  21

  17.07.2021
 • Chương 23

  23

  17.07.2021
 • Chương 24

  22

  17.07.2021
 • Chương 25

  23

  17.07.2021
 • Chương 26

  21

  17.07.2021
 • Chương 27

  23

  17.07.2021
 • Chương 28

  21

  17.07.2021
 • Chương 29

  24

  17.07.2021
 • Chương 30

  24

  17.07.2021
 • Chương 31

  21

  17.07.2021
 • Chương 32

  22

  17.07.2021
 • Chương 33

  18

  17.07.2021
 • Chương 34

  17

  17.07.2021
 • Chương 35

  16

  17.07.2021
 • Chương 36

  23

  17.07.2021
 • Chương 37

  16

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 38

  14

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 39

  13

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 40

  14

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 41

  17

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 42

  2

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 43

  1

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 44

  1

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 45

  2

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 46

  2

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 47

  2

  20.07.2021
  25 coin
 • Chương 48

  2

  27.07.2021
  25 coin
 • Chương 49

  2

  03.08.2021
  25 coin
 • Chương 50

  2

  10.08.2021
  25 coin