Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 76
 • Chương 1

  5.202

  09.04.2020
 • Chương 2

  4.294

  09.04.2020
 • Chương 3

  3.800

  09.04.2020
 • Chương 4

  3.624

  09.04.2020
 • Chương 5

  3.442

  09.04.2020
 • Chương 6

  3.189

  09.04.2020
 • Chương 7

  3.060

  09.04.2020
 • Chương 8

  2.904

  09.04.2020
 • Chương 9

  2.894

  09.04.2020
 • Chương 10

  2.707

  09.04.2020
 • Chương 11

  2.430

  09.04.2020
 • Chương 12

  2.275

  09.04.2020
 • Chương 13

  2.320

  11.04.2020
 • Chương 14

  2.220

  11.04.2020
 • Chương 15

  2.177

  11.04.2020
 • Chương 16

  2.312

  20.04.2020
  25 point
 • Chương 17

  1.987

  27.04.2020
  25 point
 • Chương 18

  1.948

  04.05.2020
  25 point
 • Chương 19

  1.843

  11.05.2020
  25 point
 • Chương 20

  1.724

  25.05.2020
  25 point
 • Chương 21

  1.702

  01.06.2020
  25 point
 • Chương 22

  1.618

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 23

  1.609

  15.06.2020
  25 point
 • Chương 24

  1.652

  22.06.2020
  25 point
 • Chương 25

  1.510

  29.06.2020
  25 point
 • Chương 26

  1.441

  06.07.2020
  25 point
 • Chương 27

  1.491

  13.07.2020
  25 point
 • Chương 28

  1.474

  20.07.2020
  25 point
 • Chương 29

  1.428

  27.07.2020
  25 point
 • Chương 30

  1.402

  03.08.2020
  25 point
 • Chương 31

  1.421

  10.08.2020
  25 point
 • Chương 32

  1.388

  17.08.2020
  25 point
 • Chương 33

  1.404

  24.08.2020
  25 point
 • Ngoại truyện 1

  1.372

  31.08.2020
 • Chương 34

  1.319

  07.09.2020
  25 point
 • Ngoại truyện 2

  1.277

  14.09.2020
 • Chương 35

  1.364

  21.09.2020
  25 point
 • Chương 36

  1.332

  28.09.2020
  25 point
 • Chương 37

  1.332

  05.10.2020
  25 point
 • Chương 38

  1.338

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 39

  1.299

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 40

  1.357

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 41

  1.356

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 42

  1.289

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 43

  1.318

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 44

  1.517

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 45

  1.551

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 46

  1.529

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 47

  1.483

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 48

  1.538

  04.04.2021
  25 point