Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 55
 • Chương 1
  Chương 1

  640

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  471

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  410

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  396

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  389

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  384

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  391

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  342

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  367

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  340

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  339

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  310

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  332

  11.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  306

  11.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  293

  11.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  309

  20.04.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  298

  27.04.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  315

  04.05.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  284

  11.05.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  281

  25.05.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  272

  01.06.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  259

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  241

  15.06.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  266

  22.06.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  231

  29.06.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  209

  06.07.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  226

  13.07.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  240

  20.07.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  223

  27.07.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  207

  03.08.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  219

  10.08.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  200

  17.08.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  224

  24.08.2020
  25 point
 • Ngoại truyện 1
  Ngoại truyện 1

  243

  31.08.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  167

  07.09.2020
  25 point
 • Ngoại truyện 2
  Ngoại truyện 2

  209

  14.09.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  173

  21.09.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  158

  28.09.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  157

  05.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  153

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  153

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  166

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  159

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  118

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  78

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  40

  07.03.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  33

  14.03.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  32

  21.03.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  28

  28.03.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  27

  04.04.2021
  25 coin