Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Nghỉ 1 tuần theo lịch tác giả Cập nhật chương mới vào 25/07
Số chương hiện tại: 64
 • Chương 1
  Chương 1

  2.460

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.929

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.653

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.574

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.481

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.375

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.328

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.222

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.262

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.183

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.091

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.014

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.040

  11.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  998

  11.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  981

  11.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  993

  20.04.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  919

  27.04.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  921

  04.05.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  874

  11.05.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  838

  25.05.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  841

  01.06.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  795

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  762

  15.06.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  807

  22.06.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  727

  29.06.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  686

  06.07.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  706

  13.07.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  715

  20.07.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  686

  27.07.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  662

  03.08.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  668

  10.08.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  643

  17.08.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  682

  24.08.2020
  25 point
 • Ngoại truyện 1
  Ngoại truyện 1

  718

  31.08.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  612

  07.09.2020
  25 point
 • Ngoại truyện 2
  Ngoại truyện 2

  642

  14.09.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  645

  21.09.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  630

  28.09.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  620

  05.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  630

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  634

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  675

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  686

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  646

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  681

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  823

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  853

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  849

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  840

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  869

  04.04.2021
  25 point