Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
13 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 46
 • Chương 1
  Chương 1

  471

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  339

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  296

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  286

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  273

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  266

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  271

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  233

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  254

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  237

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  235

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  214

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  226

  11.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  206

  11.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  185

  11.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  195

  20.04.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  192

  27.04.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  207

  04.05.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  181

  11.05.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  182

  25.05.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  175

  01.06.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  170

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  153

  15.06.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  168

  22.06.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  149

  29.06.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  133

  06.07.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  153

  13.07.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  153

  20.07.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  138

  27.07.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  126

  03.08.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  136

  10.08.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  122

  17.08.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  137

  24.08.2020
  25 point
 • Ngoại truyện 1
  Ngoại truyện 1

  161

  31.08.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  48

  07.09.2020
  25 coin
 • Ngoại truyện 2
  Ngoại truyện 2

  124

  14.09.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  45

  21.09.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  31

  28.09.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  28

  05.10.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  26

  12.10.2020
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  26

  19.10.2020
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  32

  26.10.2020
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  28

  02.11.2020
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  24

  09.11.2020
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  27

  16.11.2020
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  9

  07.03.2021
  25 coin
Tải ngay