Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Chương 1
  Chương 1

  1.223

  19.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.045

  19.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  930

  19.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  874

  19.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  849

  19.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  772

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  692

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  624

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  599

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  575

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  45

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 12
  Chương 12

  39

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 13
  Chương 13

  33

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  32

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  26

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  25

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  38

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  21

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  22

  19.07.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  35

  19.07.2021
  25 coin