Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 46
 • Chương 1

  6.256

  19.07.2021
 • Chương 2

  5.329

  19.07.2021
 • Chương 3

  4.773

  19.07.2021
 • Chương 4

  4.422

  19.07.2021
 • Chương 5

  4.311

  19.07.2021
 • Chương 6

  3.930

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 7

  3.001

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 8

  2.638

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 9

  2.462

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 10

  2.409

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 11

  2.242

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 12

  2.264

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 13

  2.197

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 14

  2.050

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 15

  1.863

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 16

  1.866

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 17

  2.050

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 18

  1.782

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 19

  1.717

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 20

  1.656

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 21

  1.625

  26.07.2021
  25 point
 • Chương 22

  1.563

  02.08.2021
  25 point
 • Chương 23

  1.510

  09.08.2021
  25 point
 • Chương 24

  1.603

  16.08.2021
  25 point
 • Chương 25

  1.339

  23.08.2021
  25 point
 • Chương 26

  1.446

  30.08.2021
  25 point
 • Chương 27

  1.377

  06.09.2021
  25 point
 • Chương 28

  1.339

  13.09.2021
  25 point
 • Chương 29

  1.274

  20.09.2021
  25 point
 • Chương 30

  1.261

  27.09.2021
  25 point
 • Chương 31

  1.272

  04.10.2021
  25 point
 • Chương 32

  1.288

  11.10.2021
  25 point
 • Chương 33

  1.367

  18.10.2021
  25 point
 • Chương 34

  1.310

  25.10.2021
  25 point
 • Chương 35

  1.222

  30.10.2021
  25 point
 • Chương 36

  1.129

  31.10.2021
  25 point
 • Chương 37

  215

  01.11.2021
  25 coin
 • Chương 38

  235

  01.11.2021
  25 coin
 • Chương 39

  209

  02.11.2021
  25 coin
 • Chương 40

  185

  03.11.2021
  25 coin
 • Chương 41

  175

  04.11.2021
  25 coin
 • Chương 42

  186

  05.11.2021
  25 coin
 • Chương 43

  179

  08.11.2021
  25 coin
 • Chương 44

  164

  15.11.2021
  25 coin
 • Chương 45

  155

  22.11.2021
  25 coin
 • Chương 46

  169

  29.11.2021
  25 coin