Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 33
 • Chương 1
  Chương 1

  6.567

  21.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  5.682

  21.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  5.303

  21.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  4.970

  21.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  4.785

  21.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  4.471

  21.07.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  3.890

  21.07.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  3.398

  21.07.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  3.193

  21.07.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  2.952

  21.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  2.673

  21.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  2.404

  21.07.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  2.192

  21.07.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  2.069

  21.07.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  1.945

  21.07.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  1.783

  21.07.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  1.662

  21.07.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  1.543

  21.07.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  1.493

  21.07.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  1.357

  21.07.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  1.148

  28.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  979

  04.08.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  816

  11.08.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  41

  18.08.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  35

  25.08.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  34

  01.09.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  35

  08.09.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  27

  15.09.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  28

  22.09.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  27

  29.09.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  22

  06.10.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  21

  13.10.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  19

  20.10.2021
  25 coin