Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Chương 1

  9.527

  21.07.2021
 • Chương 2

  8.184

  21.07.2021
 • Chương 3

  7.623

  21.07.2021
 • Chương 4

  7.064

  21.07.2021
 • Chương 5

  6.848

  21.07.2021
 • Chương 6

  6.602

  21.07.2021
 • Chương 7

  5.568

  21.07.2021
 • Chương 8

  4.874

  21.07.2021
 • Chương 9

  4.543

  21.07.2021
 • Chương 10

  4.220

  21.07.2021
 • Chương 11

  3.933

  21.07.2021
 • Chương 12

  3.605

  21.07.2021
 • Chương 13

  3.297

  21.07.2021
 • Chương 14

  3.175

  21.07.2021
 • Chương 15

  3.024

  21.07.2021
 • Chương 16

  2.852

  21.07.2021
 • Chương 17

  2.682

  21.07.2021
 • Chương 18

  2.539

  21.07.2021
 • Chương 19

  2.588

  21.07.2021
 • Chương 20

  2.546

  21.07.2021
 • Chương 21

  2.254

  28.07.2021
 • Chương 22

  2.134

  04.08.2021
 • Chương 23

  2.094

  11.08.2021
 • Chương 24

  2.032

  18.08.2021
 • Chương 25

  1.926

  25.08.2021
 • Chương 26

  1.925

  01.09.2021
 • Chương 27

  1.901

  08.09.2021
 • Chương 28

  1.749

  15.09.2021
 • Chương 29

  1.731

  22.09.2021
 • Chương 30

  1.653

  29.09.2021
 • Chương 31

  1.591

  06.10.2021
 • Chương 32

  1.560

  13.10.2021
 • Chương 33

  1.520

  20.10.2021
 • Chương 34

  1.436

  27.10.2021
 • Chương 35

  1.373

  03.11.2021
 • Chương 36

  1.328

  10.11.2021
 • Chương 37

  1.292

  17.11.2021
 • Chương 38

  1.248

  24.11.2021
 • Chương 39

  1.189

  01.12.2021
 • Chương 40

  1.176

  08.12.2021
 • Chương 41

  1.132

  15.12.2021
 • Chương 42

  1.046

  22.12.2021
 • Chương 43

  1.029

  29.12.2021
 • Chương 44

  949

  05.01.2022
 • Chương 45

  922

  12.01.2022
 • Chương 46

  795

  19.01.2022
  25 coin
 • Chương 47

  768

  26.01.2022
  25 coin
 • Chương 48

  717

  02.02.2022
  25 coin
 • Chương 49

  640

  09.02.2022
  25 coin
 • Chương 50

  606

  16.02.2022
  25 coin