Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Chương 1
  Chương 1

  1.570

  21.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.373

  21.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.268

  21.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.163

  21.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.099

  21.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.047

  21.07.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  917

  21.07.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  799

  21.07.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  655

  21.07.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  469

  21.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  13

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 12
  Chương 12

  9

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 13
  Chương 13

  8

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  6

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  5

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  4

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  4

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  3

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  8

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  7

  21.07.2021
  25 coin