Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.12.2021
Số chương hiện tại: 40
 • Chương 1

  318

  17.07.2021
 • Chương 2

  277

  17.07.2021
 • Chương 3

  249

  17.07.2021
 • Chương 4

  239

  17.07.2021
 • Chương 5

  222

  17.07.2021
 • Chương 6

  177

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 7

  136

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 8

  104

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 9

  91

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 10

  92

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 11

  44

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 12

  33

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 13

  30

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 14

  26

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 15

  28

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 16

  24

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 17

  20

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 18

  21

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 19

  17

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 20

  15

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 21

  16

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 22

  12

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 23

  14

  20.07.2021
  25 point
 • Chương 24

  12

  21.07.2021
  25 point
 • Chương 25

  9

  22.07.2021
  25 point
 • Chương 26

  12

  23.07.2021
  25 point
 • Chương 27

  10

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 28

  12

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 29

  11

  26.07.2021
  25 point
 • Chương 30

  9

  27.07.2021
  25 point
 • Chương 31

  3

  28.07.2021
  25 coin
 • Chương 32

  3

  29.07.2021
  25 coin
 • Chương 33

  3

  30.07.2021
  25 coin
 • Chương 34

  3

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 35

  2

  01.08.2021
  25 coin
 • Chương 36

  3

  02.08.2021
  25 coin
 • Chương 37

  2

  03.08.2021
  25 coin
 • Chương 38

  3

  04.08.2021
  25 coin
 • Chương 39

  3

  05.08.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  5

  06.08.2021
  25 coin