Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.10.2021
Số chương hiện tại: 77
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  12.043

  17.07.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  11.246

  17.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  10.636

  17.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  10.205

  17.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  10.100

  17.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  9.556

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 6
  Chương 6

  8.357

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 7
  Chương 7

  7.760

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 8
  Chương 8

  7.708

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 9
  Chương 9

  7.215

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 10
  Chương 10

  6.622

  17.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  5.719

  17.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  5.153

  17.07.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  5.034

  17.07.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  4.795

  17.07.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  4.561

  17.07.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  4.577

  17.07.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  4.195

  17.07.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  3.994

  17.07.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  4.007

  17.07.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  3.994

  17.07.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  3.966

  17.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  3.628

  17.07.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  3.605

  17.07.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  3.537

  17.07.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  3.419

  17.07.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  3.389

  17.07.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  3.174

  17.07.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  3.088

  17.07.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  3.011

  17.07.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  2.946

  17.07.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  2.902

  17.07.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  3.178

  17.07.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  2.771

  17.07.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  2.694

  17.07.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  2.743

  17.07.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  2.827

  17.07.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  2.685

  17.07.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  2.676

  17.07.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  2.559

  17.07.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  2.612

  17.07.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  2.573

  17.07.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  2.484

  17.07.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  2.510

  17.07.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  2.730

  17.07.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  2.536

  17.07.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  2.561

  17.07.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  2.604

  17.07.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  2.644

  17.07.2021
 • Chương 49
  Chương 49

  2.703

  17.07.2021