Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 58
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  1.863

  17.07.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  1.767

  17.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.676

  17.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.601

  17.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.604

  17.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.537

  17.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.379

  17.07.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  1.319

  17.07.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.273

  17.07.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.067

  17.07.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  943

  17.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  827

  17.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  673

  17.07.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  565

  17.07.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  435

  17.07.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  323

  17.07.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  280

  17.07.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  214

  17.07.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  154

  17.07.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  149

  17.07.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  127

  17.07.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  126

  17.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  108

  17.07.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  108

  17.07.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  109

  17.07.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  102

  17.07.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  112

  17.07.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  86

  17.07.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  75

  17.07.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  85

  17.07.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  76

  17.07.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  81

  17.07.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  124

  17.07.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  84

  17.07.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  73

  17.07.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  94

  17.07.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  120

  17.07.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  103

  17.07.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  96

  17.07.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  85

  17.07.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  94

  17.07.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  90

  17.07.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  90

  17.07.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  91

  17.07.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  132

  17.07.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  110

  17.07.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  148

  17.07.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  182

  17.07.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  35

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  32

  17.07.2021
  25 coin