Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 92
 • Chương mở đầu

  18.454

  17.07.2021
 • Chương 1

  17.193

  17.07.2021
 • Chương 2

  16.255

  17.07.2021
 • Chương 3

  15.400

  17.07.2021
 • Chương 4

  15.183

  17.07.2021
 • Chương 5

  14.528

  17.07.2021
 • Chương 6

  12.544

  17.07.2021
 • Chương 7

  11.660

  17.07.2021
 • Chương 8

  11.591

  17.07.2021
 • Chương 9

  10.995

  17.07.2021
 • Chương 10

  10.680

  17.07.2021
 • Chương 11

  9.036

  17.07.2021
 • Chương 12

  8.132

  17.07.2021
 • Chương 13

  7.867

  17.07.2021
 • Chương 14

  7.354

  17.07.2021
 • Chương 15

  6.966

  17.07.2021
 • Chương 16

  7.005

  17.07.2021
 • Chương 17

  6.412

  17.07.2021
 • Chương 18

  6.107

  17.07.2021
 • Chương 19

  6.139

  17.07.2021
 • Chương 20

  6.010

  17.07.2021
 • Chương 21

  6.059

  17.07.2021
 • Chương 22

  5.589

  17.07.2021
 • Chương 23

  5.514

  17.07.2021
 • Chương 24

  5.391

  17.07.2021
 • Chương 25

  5.225

  17.07.2021
 • Chương 26

  5.224

  17.07.2021
 • Chương 27

  4.974

  17.07.2021
 • Chương 28

  4.841

  17.07.2021
 • Chương 29

  4.715

  17.07.2021
 • Chương 30

  4.644

  17.07.2021
 • Chương 31

  4.649

  17.07.2021
 • Chương 32

  5.109

  17.07.2021
 • Chương 33

  4.410

  17.07.2021
 • Chương 34

  4.357

  17.07.2021
 • Chương 35

  4.427

  17.07.2021
 • Chương 36

  4.539

  17.07.2021
 • Chương 37

  4.319

  17.07.2021
 • Chương 38

  4.285

  17.07.2021
 • Chương 39

  4.176

  17.07.2021
 • Chương 40

  4.288

  17.07.2021
 • Chương 41

  4.288

  17.07.2021
 • Chương 42

  4.183

  17.07.2021
 • Chương 43

  4.185

  17.07.2021
 • Chương 44

  4.598

  17.07.2021
 • Chương 45

  4.307

  17.07.2021
 • Chương 46

  4.284

  17.07.2021
 • Chương 47

  4.339

  17.07.2021
 • Chương 48

  4.439

  17.07.2021
 • Chương 49

  4.574

  17.07.2021