Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 79
 • Chương 1
  Chương 1

  2.475

  17.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  2.259

  17.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  2.137

  17.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  2.048

  17.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.980

  17.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.909

  17.07.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  1.725

  17.07.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.601

  17.07.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.482

  17.07.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  1.359

  17.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  1.117

  17.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  888

  17.07.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  724

  17.07.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  610

  17.07.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  503

  17.07.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  429

  17.07.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  336

  17.07.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  280

  17.07.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  252

  17.07.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  183

  17.07.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  192

  17.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  205

  17.07.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  186

  17.07.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  147

  17.07.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  121

  17.07.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  120

  17.07.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  107

  17.07.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  89

  17.07.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  113

  17.07.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  95

  17.07.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  151

  17.07.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  137

  17.07.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  125

  17.07.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  113

  17.07.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  115

  17.07.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  111

  17.07.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  115

  17.07.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  119

  17.07.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  127

  17.07.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  150

  17.07.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  146

  17.07.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  380

  17.07.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  334

  17.07.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  313

  17.07.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  282

  17.07.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  273

  17.07.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  264

  17.07.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  277

  17.07.2021
 • Chương 49
  Chương 49

  268

  17.07.2021
 • Chương 50
  Chương 50

  270

  17.07.2021