Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 46
 • Chương 1
  Chương 1

  283

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  247

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  285

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  254

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  257

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  252

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  232

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  227

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  245

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  260

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  261

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  231

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  242

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  255

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  311

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  186

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  197

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  180

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  173

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  208

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  171

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  137

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  183

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  175

  09.05.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  153

  16.05.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  159

  23.05.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  145

  30.05.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  139

  06.06.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  126

  13.06.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  133

  20.06.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  133

  27.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  128

  04.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  117

  11.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  125

  11.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  141

  11.07.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  76

  11.07.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  70

  18.07.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  62

  25.07.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  54

  01.08.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  54

  08.08.2020
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  18

  15.08.2020
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  18

  22.08.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  19

  29.08.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  16

  05.09.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  24

  12.09.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  98

  19.09.2020
Tải ngay