Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 46
 • Chương 1
  Chương 1

  509

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  436

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  459

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  418

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  408

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  403

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  364

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  357

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  380

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  398

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  403

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  357

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  362

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  385

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  461

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  296

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  307

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  281

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  281

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  328

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  270

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  231

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  287

  02.05.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  266

  09.05.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  244

  16.05.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  241

  23.05.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  222

  30.05.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  218

  06.06.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  198

  13.06.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  202

  20.06.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  200

  27.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  194

  04.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  175

  11.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  192

  11.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  227

  11.07.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  102

  11.07.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  89

  18.07.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  79

  25.07.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  71

  01.08.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  74

  08.08.2020
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  32

  15.08.2020
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  30

  22.08.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  33

  29.08.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  28

  05.09.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  40

  12.09.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  156

  19.09.2020