Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1

  497

  09.04.2020
 • Chương 2

  329

  09.04.2020
 • Chương 3

  293

  09.04.2020
 • Chương 4

  243

  09.04.2020
 • Chương 5

  227

  09.04.2020
 • Chương 6

  209

  09.04.2020
 • Chương 7

  199

  09.04.2020
 • Chương 8

  189

  09.04.2020
 • Chương 9

  162

  09.04.2020
 • Chương 10

  161

  09.04.2020
 • Chương 11

  163

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 12

  137

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 13

  116

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 14

  102

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 15

  103

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 16

  99

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 17

  89

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 18

  83

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 19

  94

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 20

  78

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 21

  78

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22

  79

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23

  76

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 24

  73

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 25

  84

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 26

  81

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 27

  81

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 28

  79

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 29

  76

  18.04.2020
  20 point
 • Chương 30

  95

  18.04.2020
  20 point
 • Chương 31

  114

  18.04.2020
  20 point
 • Chương 32

  30

  25.04.2020
  20 coin
 • Chương 33

  28

  02.05.2020
  20 coin
 • Chương 34

  25

  09.05.2020
  20 coin
 • Chương 35

  24

  16.05.2020
  20 coin
 • Chương 36

  24

  23.05.2020
  20 coin
 • Chương 37

  21

  30.05.2020
  20 coin
 • Chương 38

  20

  06.06.2020
  20 coin
 • Chương 39

  24

  13.06.2020
  20 coin
 • Chương 40

  20

  20.06.2020
  20 coin
 • Chương cuối

  30

  27.06.2020
  20 coin