Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương 1

  1.766

  14.07.2021
 • Chương 2

  1.515

  14.07.2021
 • Chương 3

  1.355

  14.07.2021
 • Chương 4

  1.253

  14.07.2021
 • Chương 5

  1.211

  14.07.2021
 • Chương 6

  1.230

  14.07.2021
 • Chương 7

  1.001

  14.07.2021
 • Chương 8

  887

  14.07.2021
 • Chương 9

  790

  14.07.2021
 • Chương 10

  721

  14.07.2021
 • Chương 11

  621

  14.07.2021
 • Chương 12

  601

  14.07.2021
 • Chương 13

  581

  14.07.2021
 • Chương 14

  542

  14.07.2021
 • Chương 15

  509

  14.07.2021
 • Chương 16

  463

  14.07.2021
 • Chương 17

  421

  14.07.2021
 • Chương 18

  403

  14.07.2021
 • Chương 19

  468

  14.07.2021
 • Chương 20

  407

  14.07.2021
 • Chương 21

  372

  21.07.2021
 • Chương 22

  341

  28.07.2021
 • Chương 23

  341

  04.08.2021
 • Chương 24

  329

  11.08.2021
 • Chương 25

  316

  18.08.2021
 • Chương 26

  331

  25.08.2021
 • Chương 27

  303

  01.09.2021
 • Chương 28

  294

  08.09.2021
 • Chương 29

  309

  15.09.2021
 • Chương 30

  325

  22.09.2021
 • Chương 31

  309

  29.09.2021
 • Chương 32

  322

  06.10.2021
 • Chương 33

  299

  13.10.2021
 • Chương 34

  272

  20.10.2021
 • Chương 35

  242

  27.10.2021
 • Chương 36

  244

  03.11.2021
 • Chương 37

  222

  10.11.2021
 • Chương 38

  137

  17.11.2021
 • Chương 39

  31

  24.11.2021
  25 coin
 • Chương 40

  20

  01.12.2021
  25 coin
 • Chương 41

  18

  08.12.2021
  25 coin
 • Chương 42

  20

  15.12.2021
  25 coin
 • Chương 43

  18

  22.12.2021
  25 coin
 • Chương 44

  21

  29.12.2021
  25 coin
 • Chương 45

  18

  05.01.2022
  25 coin
 • Chương 46

  15

  12.01.2022
  25 coin
 • Chương 47

  15

  19.01.2022
  25 coin
 • Chương 48

  13

  26.01.2022
  25 coin