Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 91
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  571

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  562

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  462

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  443

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  403

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  337

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  310

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  297

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  277

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  262

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  261

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  233

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  225

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  206

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  192

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  195

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  176

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  168

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  163

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  156

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  163

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  161

  09.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  170

  09.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  154

  09.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  150

  09.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  145

  09.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  144

  09.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  137

  09.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  145

  09.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  135

  15.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  145

  22.04.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  135

  29.04.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  141

  06.05.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  140

  13.05.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  130

  20.05.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  123

  27.05.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  121

  03.06.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  118

  10.06.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  115

  17.06.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  113

  24.06.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  102

  01.07.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  108

  08.07.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  108

  15.07.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  112

  22.07.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  109

  29.07.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  115

  05.08.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  92

  12.08.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  99

  19.08.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  96

  26.08.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  87

  02.09.2020
  20 point