Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 76
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  251

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  253

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  202

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  199

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  175

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  137

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  138

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  129

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  118

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  112

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  121

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  111

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  110

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  95

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  87

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  93

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  81

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  79

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  72

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  74

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  75

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  79

  09.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  83

  09.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  67

  09.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  67

  09.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  61

  09.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  66

  09.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  60

  09.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  61

  09.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  60

  15.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  64

  22.04.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  65

  29.04.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  63

  06.05.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  63

  13.05.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  56

  20.05.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  54

  27.05.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  55

  03.06.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  52

  10.06.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  51

  17.06.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  49

  24.06.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  40

  01.07.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  48

  08.07.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  48

  15.07.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  46

  22.07.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  46

  29.07.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  47

  05.08.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  35

  12.08.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  39

  19.08.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  38

  26.08.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  34

  02.09.2020
  20 point
Tải ngay