Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 112
 • Chương mở đầu

  1.733

  09.04.2020
 • Chương 1

  1.650

  09.04.2020
 • Chương 2

  1.450

  09.04.2020
 • Chương 3

  1.338

  09.04.2020
 • Chương 4

  1.235

  09.04.2020
 • Chương 5

  1.068

  09.04.2020
 • Chương 6

  998

  09.04.2020
 • Chương 7

  960

  09.04.2020
 • Chương 8

  908

  09.04.2020
 • Chương 9

  860

  09.04.2020
 • Chương 10

  823

  09.04.2020
 • Chương 11

  744

  09.04.2020
 • Chương 12

  724

  09.04.2020
 • Chương 13

  687

  09.04.2020
 • Chương 14

  659

  09.04.2020
 • Chương 15

  651

  09.04.2020
 • Chương 16

  612

  09.04.2020
 • Chương 17

  585

  09.04.2020
 • Chương 18

  571

  09.04.2020
 • Chương 19

  563

  09.04.2020
 • Chương 20

  571

  09.04.2020
 • Chương 21

  570

  09.04.2020
 • Chương 22

  576

  09.04.2020
 • Chương 23

  533

  09.04.2020
 • Chương 24

  525

  09.04.2020
 • Chương 25

  519

  09.04.2020
 • Chương 26

  511

  09.04.2020
 • Chương 27

  503

  09.04.2020
 • Chương 28

  510

  09.04.2020
 • Chương 29

  503

  15.04.2020
 • Chương 30

  575

  22.04.2020
  20 point
 • Chương 31

  495

  29.04.2020
  20 point
 • Chương 32

  500

  06.05.2020
  20 point
 • Chương 33

  490

  13.05.2020
  20 point
 • Chương 34

  468

  20.05.2020
  20 point
 • Chương 35

  459

  27.05.2020
  20 point
 • Chương 36

  439

  03.06.2020
  20 point
 • Chương 37

  424

  10.06.2020
  20 point
 • Chương 38

  428

  17.06.2020
  20 point
 • Chương 39

  416

  24.06.2020
  20 point
 • Chương 40

  398

  01.07.2020
  20 point
 • Chương 41

  401

  08.07.2020
  20 point
 • Chương 42

  397

  15.07.2020
  20 point
 • Chương 43

  393

  22.07.2020
  20 point
 • Chương 44

  400

  29.07.2020
  20 point
 • Chương 45

  391

  05.08.2020
  20 point
 • Chương 46

  375

  12.08.2020
  20 point
 • Chương 47

  370

  19.08.2020
  20 point
 • Chương 48

  380

  26.08.2020
  20 point
 • Chương 49

  355

  02.09.2020
  20 point