Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 57
 • Chương 1
  Chương 1

  383

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  342

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  292

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  302

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  326

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  282

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  257

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  244

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  242

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  228

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  205

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  217

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  204

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  211

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  209

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  218

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  187

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  196

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  188

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  168

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  159

  20.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  195

  27.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  174

  04.05.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  160

  11.05.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  158

  18.05.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  148

  25.05.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  156

  01.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  151

  08.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  151

  15.06.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  162

  22.06.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  147

  29.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  153

  06.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  150

  13.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  146

  20.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  127

  27.07.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  119

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  122

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  121

  17.08.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  121

  24.08.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  107

  31.08.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  134

  31.08.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  118

  01.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  115

  02.09.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  104

  03.09.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  102

  04.09.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  111

  05.09.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  108

  06.09.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  38

  07.09.2020
  20 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  34

  07.09.2020
  20 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  43

  14.09.2020
  20 coin
Tải ngay