Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 57
 • Chương 1
  Chương 1

  941

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  804

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  708

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  690

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  700

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  611

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  564

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  538

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  530

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  498

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  453

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  459

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  439

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  438

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  417

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  432

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  389

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  401

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  396

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  367

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  363

  20.04.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  414

  27.04.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  370

  04.05.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  352

  11.05.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  346

  18.05.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  318

  25.05.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  323

  01.06.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  320

  08.06.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  319

  15.06.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  331

  22.06.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  308

  29.06.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  313

  06.07.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  310

  13.07.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  299

  20.07.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  265

  27.07.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  264

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  263

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  256

  17.08.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  254

  24.08.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  230

  31.08.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  291

  31.08.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  313

  01.09.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  178

  02.09.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  148

  03.09.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  145

  04.09.2020
  20 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  148

  05.09.2020
  20 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  143

  06.09.2020
  20 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  77

  07.09.2020
  20 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  75

  07.09.2020
  20 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  87

  14.09.2020
  20 coin