Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Trang 1: Tình cảm muốn chôn giấu
  Trang 1: Tình cảm muốn chôn giấu

  1.784

  18.07.2021
 • Trang 2: Đặc biệt
  Trang 2: Đặc biệt

  1.721

  18.07.2021
 • Trang 3: Điều kiện
  Trang 3: Điều kiện

  1.619

  18.07.2021
 • Trang 4: Chạy trời không khỏi nắng
  Trang 4: Chạy trời không khỏi nắng

  1.538

  18.07.2021
 • Trang 5: Gặp gỡ
  Trang 5: Gặp gỡ

  1.470

  18.07.2021
 • Trang 6: Tình yêu vô vọng
  Trang 6: Tình yêu vô vọng

  1.469

  18.07.2021
  25 point
 • Trang 7: Hẹn hò...!?
  Trang 7: Hẹn hò...!?

  1.387

  18.07.2021
  25 point
 • Trang 8: Ghen?
  Trang 8: Ghen?

  1.293

  18.07.2021
  25 point
 • Trang 9: Có hiệu quả
  Trang 9: Có hiệu quả

  1.221

  18.07.2021
  25 point
 • Trang 10: Công dã tràng
  Trang 10: Công dã tràng

  1.088

  18.07.2021
  25 point
 • Trang 11: Tình đầu
  Trang 11: Tình đầu

  81

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 12: Quên giữ khoảng cách
  Trang 12: Quên giữ khoảng cách

  49

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 13: Để tâm
  Trang 13: Để tâm

  33

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 14: Lời thật lòng của hai người
  Trang 14: Lời thật lòng của hai người

  41

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 15: Biến hóa
  Trang 15: Biến hóa

  36

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 16: Nhận ra
  Trang 16: Nhận ra

  51

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 17: Kì lạ
  Trang 17: Kì lạ

  21

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 18: Nơi thuộc về
  Trang 18: Nơi thuộc về

  32

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 19: Bí mật của đàn anh
  Trang 19: Bí mật của đàn anh

  36

  18.07.2021
  25 coin
 • Trang 20: Loạn nhịp
  Trang 20: Loạn nhịp

  33

  18.07.2021
  25 coin