Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 40
 • Chương 1

  7.655

  15.07.2021
 • Chương 2

  6.790

  15.07.2021
 • Chương 3

  6.180

  15.07.2021
 • Chương 4

  5.983

  15.07.2021
 • Chương 5

  5.694

  15.07.2021
 • Chương 6

  5.251

  15.07.2021
 • Chương 7

  4.663

  15.07.2021
 • Chương 8

  4.140

  15.07.2021
 • Chương 9

  4.025

  15.07.2021
 • Chương 10

  3.743

  15.07.2021
 • Chương 11

  3.716

  15.07.2021
 • Chương 12

  3.054

  15.07.2021
 • Chương 13

  3.081

  15.07.2021
 • Chương 14

  2.703

  15.07.2021
 • Chương 15

  2.432

  15.07.2021
 • Chương 16

  2.289

  15.07.2021
 • Chương 17

  2.355

  15.07.2021
 • Chương 18

  2.182

  15.07.2021
 • Chương 19

  2.105

  15.07.2021
 • Chương 20

  1.943

  15.07.2021
 • Chương 21

  1.843

  22.07.2021
 • Chương 22

  1.853

  29.07.2021
 • Chương 23

  1.685

  05.08.2021
 • Chương 24

  1.746

  12.08.2021
 • Chương 25

  1.566

  19.08.2021
 • Chương 26

  1.445

  26.08.2021
 • Chương 27

  1.445

  02.09.2021
 • Chương 28

  1.390

  09.09.2021
 • Chương 29

  1.198

  16.09.2021
 • Chương 30

  856

  23.09.2021
 • Chương 31

  110

  30.09.2021
  25 coin
 • Chương 32

  93

  07.10.2021
  25 coin
 • Chương 33

  103

  14.10.2021
  25 coin
 • Chương 34

  130

  21.10.2021
  25 coin
 • Chương 35

  102

  28.10.2021
  25 coin
 • Chương 36

  106

  04.11.2021
  25 coin
 • Chương 37

  91

  11.11.2021
  25 coin
 • Chương 38

  88

  18.11.2021
  25 coin
 • Chương 39

  84

  25.11.2021
  25 coin
 • Chương 40

  69

  02.12.2021
  25 coin