Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 21
 • Chương 1
  Chương 1

  2.049

  15.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.809

  15.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.630

  15.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.623

  15.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.538

  15.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.515

  15.07.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  1.430

  15.07.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.299

  15.07.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.241

  15.07.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  1.153

  15.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  774

  15.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  63

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 13
  Chương 13

  65

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  50

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  38

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  33

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  44

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  42

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  45

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  56

  15.07.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  27

  22.07.2021
  25 coin